şükela:  tümü | bugün
 • uygulanması, sanığın kabulüne bağlıdır. 6008 sayılı kanun, madde: 7
 • türk hukukuna ilk kez 5395 sayılı çocuk koruma kanunu'nun 23 ncü maddesi ile girmiş ve daha sonra cmk'ya aktarılarak yetişkinler için de uygulama alanı bulmuş, hukuki müessesedir.

  burada temel sorun, açıklanması ertelenen karar hakkında temyiz yoluna başvurmanın mümkün olmamasıdır. dolayısı ile mahkemenin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına ilişkin sanığın muvafakatının alması gerekir. ancak kanunda bu muvafakatın yargılamanın hangi aşamasında alınacağı belirsizdir. ve çoğu kez, tıpkı uzlaşmada olduğu gibi, basmakalıp bir cümle ile zapta sanık muvafakat etti şeklinde geçirilir.
 • daha önce sadece takibi şikayete bağlı suçlar için uygulanabilir iken, 5728 sayılı yasa ile değişik cmk 231/14 maddesi uyarınca soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olsun olmasın bütün suçlar için uygulanabilir hale gelmiştir.

  hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının geri alınması da mümkündür. sanık, kendisi hakkında hükmolunmuş olan denetimli serbestlik kararının infazı için yapılan tebligat üzerine "denetimli serbestlik müdürlüğü"ne müracaat etmezse, mahkemece sanık ve savunmanı dinlendikten sonra hükmün açıklanmasına karar verilir.
 • buna ilişkin olarak verilen karar, vatandaşlara verilen adlî sicil kayıtlarında görülmez; sadece adlî makamların kullanabildiği adlî sicil kayıtlarında yer alır.
 • bu kararı veren hakim özetle şunu söylemektedir:

  "şu anda seni (mesela) 1 yıl içeri tıkabilirim. ama sen iyi bir arkadaşa benziyorsun. 5 yıl uslu duracağını varsayarak, şimdilik sana ceza vermiyorum. 5 yıl uslu durursan bu dava hiç açılmamış gibi olur. sicilinde de görünmez. ama eğer 5 yıl içinde bir yamuk daha yaparsan o zaman vereceğim cezaya şimdiki 1 yılı da eklerim feleğin şaşar, hadi bakalım git şimdi"
 • üşengeç hakimlere ilaç gibi gelmiştir.

  (bkz: şimdi yatayım sabah erken kalkar açıklarım)
 • bu karara şikayetçi itiraz edebilir ama itirazının kabul edilme olasılığı %0.0000016'dır.
 • sevmediğiniz birinin ağzını burnunu kırıp onu hastanelik ettikten sonra, o daha hastaneden çıkmadan sizin elinizi kolunuzu sallayarak dışarda gezmenize neden olan mahkeme kararı. ne kadar adil değil mi?
 • ilk çıktığında elektrik hırsızlarına örtülü af geliyor denmişti ama esas gaye yargıtay'ın işini hafifletmekmiş anlaşılan. (bkz: #32296667)

  kanun: sanık, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmalı.
  yargıtay: sanığın tekerrüre esas sabıkası yoksa yeterli.

  kanun: sanık, mağdurun zararını gidermeli.
  yargıtay: zarar eğer maddi, ölçülebilir, somut, belirlenebilir zararsa giderilir.

  kanun: sanığın kişilik özellikleri göz önüne alınarak yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılmalı.
  yargıtay: mahkeme, sanığın iki sayfa sabıkası da olsa nasıl yeniden suç işlemeyeceğine kanaatine varıldığını gerekçelendirmeli.

  neymiş, hakim/savcı tüzük ve yönetmeliği değil kanunu uygularmış. kanunu bile uygulamaktan acizsin lan sen. ben böyle hukukun da memleketin de içine tüküreyim.