şükela:  tümü | bugün
 • bazı konularda kanun koyucunun bilerek kanunda düzenlemediği alandır. bu durumlarda kanun hakime somut olayın şartlarını da değerlendirerek hüküm verme yetkisini vermiştir.

  örnek 1:
  mk m. 12: “onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir.”
  burada ergin kılınma sebepleri belirtilmemiş, somut olayın şartlarına göre hakime takdir yetkisi tanınmıştır.

  örnek 2:
  haklı sebeplerin varlığı halinde hakim ismin değiştirilmesine karar verebilir.

  yorumlama faaliyeti ile yakından alakalı bir husustur.

  (bkz: kural içi boşluk)

  ukteydim doldum.
 • kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluktur. kanun herşeyi öngörüp düzenleyemez. bu nedenle soyut kurallar koyar. soyut kurallar, somut olaya uygulanırken başka bir ifade ile kural içi boşluk doldurulurken hakim takdir yetkisini kullanır. başka bir deyişle hakkaniyete göre karar verir.
 • hakimlere verilen en büyük yetkidir. davalının mahkemede merhametli hakime denk gelmek istemesinin nedenini açıklayan terim.
 • takdir yetkisi ile doldurulur.