şükela:  tümü | bugün
 • insan veya halk anlamına geldiği söylenir. doğru mudur? muhtemelen ve ikincil anlamlandırma bakımından, evet...

  #14859863 numaralı entry'de ülgen adının "kuvvetli" anlamını muhtemelen bir tanrının adı olmasından sonra kazandığını söylemiştik. benzer bir durum hun sözcüğü için de geçerli olabilir. daha açık şekilde söylersek, hun sözcüğü insan veya halk anlamında yaratılmış olmaktan ziyade, bir kavmin adı olduktan sonra insan veya halk anlamında kullanılır olmuştur.

  sözcüğün ilk ve gerçek anlamını görmek için, bir okuma hatasını düzeltmek gerekir.

  öncelikle, baştaki "h" harfinin doğal olarak "k" olması gerektiğini söyleyebiliriz. hatun-katun, hangi-kangı örneklerindeki gibi...

  şimdi türk dilindeki o ve u seslerine gelelim. türklerin o ve u seslerini aynı tamga ile yazdığını biliyoruz. bunların okunuşu nasıl olmalıdır?

  bir sözcükte hem o hem de u sesi varsa, önce o sesi gelir.

  bir sözcükte iki tane o (u) tamgası varsa, bunların ikisinin de "u" olması mümkündür. ama genellikle birincisi "o", ikincisi "u" olur. bunu da son olarak "budun" sözcüğünün "bodun" olarak kabul edilmesi gerektiğinde gördük.

  eğer sözcük tek heceli ise... asıl mesele burada. türk ağız yapısında tek hecelerde de ilk heceler gibi "o"ya bir yatkınlık vardır. o hâlde, yanılgıya düşmemek için temkinli davranmak gerektiğini kabul ettikten sonra, bu sözcükleri "o" ile bir denemek gerektiğini söyleyebiliriz.

  bu şekilde bakarsak, hun sözcüğünün yerine de "kon" sözcüğünü koyabiliriz.

  peki koñ nedir? bildiğimiz "koyun"dur. orkun yazıtlarında geçen şekli ile...

  enteresan... uzun zaman sonrasına gidelim. akkoyunlu ve karakoyunlu devletlerini düşünelim.

  şimdi geri gelelim. hunlar parçalandıktan sonra bir süre hunların batı topraklarına hakim olan ak hunları gözümüzün önüne getirelim.

  sanırım bu bize bir fikir verecektir.

  işin özü, mesele tartışmalı olsa da, hun sözcüğünün orijinal okunuşunun koñ şeklinde olması ve anlamının da "koyun" olması, ciddi bir ihtimaldir.

  ilginç bir ayrıntı olarak: (bkz: #17126836)

  düzenleme ve ek: (bkz: koyun/@sarissa)
 • farsca. kan
 • hacettepe universitesinin web adresi
  www.hun.edu.tr
 • ingilizce'de alman yerine de kullanılan kelime. hatta 2.dünya savaşında ingiliz ordusu mezbahane şeklinde özel kan kampları kurup, hopörlörler vasıtasıyla ''öldür o hun'u'' anonsu eşliğinde hayvan ölülerine askerlerin süngülediği ve kana alıştırıldığı gerçeği(1). diğer yandan urban dictionary'deki bir tanıma göre protestan alman ve irlandalıları betimlemek için kullanılırmış. glasgow rangers taraftarlarına bu yüzden hun denilmekteymiş.
  1-renata salecl, kaygı üzerine, sayfa 41
 • shredder'ın bodyguardı.
 • bu kelimenin eski türkçede halk anlamına gelmesi aynı zamanda bir federasyonun adı olması deutsch kelimesinin almanca halk anlamına gelmesi gibi bir durumdur.
 • turkce'de halk manasına gelmekte olan kelime.
  boyle bir devlet de varmıs bir zamanlar.
 • hüseyin tekinoğlu, hun türkleri s.16-24

  --- spoiler ---

  hun adı; bir görüşe göre "gün"den gelir.

  hunlar şamanizm inancına mensupturlar. onlar mavi gök ve güneşi kutsal kabul ediyorlardı. hun halkının çoğu bu itikatları gereğince güneşe ibadet ediyorlardı. "gün" ya da "hun" namı böyle bir inanç neticesine ortaya çıkmıştır. bundan dolayıdır ki hun halkı kendilerini "günler" diye adlandırmışlardı.

  çinlilerin tarihi tezkirelerinden ve tarihi kayıtlarından da böyle bir neticeye ulaşmak mümkündür. bahaeddin ögel de hun kelimesini "gün" kelimesi olarak kullanmıştır. yukarıda ifade edildiği gibi yerli şivelerdeki farklardan dolayı orhun nehri çevresinde yaşayan bu millet, kendilerini nehir adı ile adlandırmış; bu kelimenin de "orgun-ohun-hun" şeklinde bir değişim süreci geçirmiş olması muhtemeldir.

  germence hun, kundur. türkçe kung sözünün esas manası sert katı sağlam pektir. anlam genişliğine uğrayarak "güçlü, kuvvetli, kudretli" olmuştur.

  arkeolojik kazılarda, yüksek tanrı-altay dağlarının buzlu bölgelerinde milattan önceki yıllara ait kabirler ve cesetler bulunmuştur. hala bozulmamış olan bu cesetler üzerinde yapılan araştırmalara göre, hunlar tıpkı eski uygurların yüz hatlarına ve bedeni özelliklerine sahiptiler. uzun boylu, beyaz parlak yüzlü geniş gövdeli, geniş burunlu idiler.

  --- spoiler ---

  bakedit: hun ismi ile batu'da zuhur etti..iyi ki doğmuş
 • (bkz: hunca)
  (bkz: hunza)
  (bkz: hunhar)
  (bkz: hunlar/@ibisile)
  (bkz: türkler/@ibisile)