şükela:  tümü | bugün
 • islamda, dinin emirlerini geçersiz sayan, ruhgöçüne (reenkarnasyon) inanan ve önderlerini tanrılaştıran akımların ortak adıdır.
 • genellikle din dışı kabul edilen,uç heterodoks akımlardır.şark ortaçağının gerçek ruhunu kanımca ortodoks/sünni müslümanlıktan ziyade onlar temsil eder.
  şüphesiz ki hürremiliğin sembolü merv'in maskeli hakimi el-mukanna'dır.mukanna haram olan herşeyi helal,helal olan herşeyi haram ilan etmiştir ve müslümanlığa karşı antipati duyan iranlı/türk kitlelerin desteğini almıştır.

  ayrıca:

  (bkz: karmatiler)
  (bkz: mukannaiye)
 • 8.yüzyılda iran'da ortaya çıkmış olan bâtıni dinsel-siyasal akım. kurucusunun kim olduğu bilinmemekle birlikte babek'le birlikte büyük bir gelişim göstermiştir.

  hürremiyye, öğretisinin temelinde ışık ve karanlık sürekli diyalektiği vardır. peygamberler, yasalarındaki ve dinlerindeki farklılıklara rağmen, tek bir ruhtan oluşur. ahiret yoktur; alem ezelidir, yok olmayacaktır. ölen insan toprağa dönüşür, ruhu ise başka bir bedene girer. cennet, dünyada mutlu yaşamak; cehennem, sıkıntı ve ızdırap dolu bir hayat sürmektir.

  herşeyin görünen anlamından farklı olarak bir bâtıni anlamı olduğuna inanılırdı. bu bâtın anlam çekirdek, görünen ise kabuktu. örnek olarak; abdest almak, zâhir ehlinin bilgisizliğini tevillerle gidermek; namaz kılmak, imama itaat etmek; oruç tutmak, sırrını korumak; zekat vermek, bilgi dağıtmak; hacca gitmek, dostunu ziyaret etmek; zina, sırları başkalarına yaymak demektir.

  hürremiler, isyan dönemleri dışında, kan dökmekten sakınırlardı. arınma ve temizlik, onlar için sadece yardımseverlikle ulaşılabilen son derece önemli kavramlardı. kadının kabul etmesi koşuluyla, seks serbestti. şarabın verdiği etkiyle vecd halinde gerçeği arayışa yöneldikleri mistik ayinler düzenliyorlardı. tüm zevklerin özgürce tatmin edilmesinin herhangi birine zarar vermek anlamına gelmeyeceğine inanılırdı. kendilerine bu nedenle farsça “mutlu” “neşeli” anlamlarına gelen “hürrem” adının verildiği söylense de yoğun olarak rey şehrinin hürrem bölgesinde bulunduklarından bu adı almış olmaları da olasıdır. babek dolayısıyla babekiyye, kırmızı elbise giydikleri için muhammmire adlarıyla da anılırlar.

  al-maqdisi, hürremiler’in islam görünümü altında kendilerini gizleyen mezdekiler olduğunu söyler.
 • (bkz: hurremizm)