şükela:  tümü | bugün
 • anadolu da bilinen iki yerel halktan biri..digeri hatti devletidir ki daha sonra egemenlikleri altina girdikleri hititlere etkileri genis olmustur...hitit dili ve pantheonunu epey etkilemislerdir...
 • (bkz: huri)
 • hititler döneminde anadolu yarımadasının güneyinde luviler, paflagonya bölgesinde palalar ve diğer bölgelerde arzava, kizzuvatna ve ahhiyava krallıkları bulunuyordu. bu devletlerden başka hurriler ve mitanniler de aynı dönemde güneydoğu anadolu’da özgün uygarlıklar yaratmışlardır. hurrilere ilk önce m.ö. 3. binin sonlarında mardin dolaylarında rastlanmaktadır. urkis şehrinde bir tapınağın kurulması ile ilgili belge şimdi louvre müzesindedir. tunçtan bir aslan heykelciğinin koruduğu bir taş levha üzerine arkaik çivi yazısı ile kazınan yazıt m.ö. 2300 yıllarına aittir. hurriler önceleri m.ö. 2. binin ilk yarısında kısa yaşamlı küçük beylikler kurmuşlardır. daha sonra m.ö. 1500-1250 arasında hurriler tarafından kurulan mitanni devleti o dönemde yakın doğu’nun mısır’dan sonra gelen ikinci büyük gücü olmuştur. mitanni kralları aynı dönemde hüküm süren mısır kralları ile mektuplaştıklarından bu dönem hakkında oldukça fazla bilgi edinmek mümkündür.

  hurrilerin başlıca merkezleri urfa, diyarbakır, mardin ve kerkük arasındaki bölgede kalan tell feheriye, tell brak, şagar ve bazar gibi kentlerdir. mitanni devletinin kralları hint-ari kökenli idiler. hindistan’a giden bazı hint-ari boylarının iran yaylası üzerinden güneydoğu anadolu’ya geldikleri ve yerli halk olan hurrilerle kaynaştıkları tahmin edilmektedir. mitannilerin at yetiştirme konusunda oldukça bilgili oldukları anlaşılmaktadır. boğazköy’de bulunan hititçe yazılmış dört tablette atların yetiştirilmesi hususundaki bilgilerin bir mitannili tarafından kaleme alındığı bildirilmekte ve hititçe çevirideki bazı teknik terimler sanskritçe dilinde verilmektedir. oldukça kısa süren bir egemenlik döneminden sonra hitit kralı şuppiluliuma tarafından son verilen mitanni devleti hattuşa’ya bağlı bir eyalet haline getirildi. fakat hurrilerin etkisi yörede yoğun bir şekilde devam etti.
  kaynak:http://www.arkeolog.org/…loji/tarihoncesi/hurri.htm
 • kadeş savaşının çıkışına sebep olmuş topluluk.
 • mezopotamya da yasamis ve hurrian dilini kullanmis bir irk.
 • kültürleri ve dilleri iran'dan veya kuzey kafkasyadan göçen az sayıda kürt tarafından hunharca yok edilmiş ve asimile edilmiş insanlar. asimilasyonu engellemek için terör örgütü kurup kurmadıkları ise bilinmiyor. yazık olmuş hurriceye. hurrilere tekrardan hurrice öğretilmesi ve asimilatör* faşistler tarafından bu insanlara öğretilen kürtçenin unutturulmasını teklif ediyorum.

  (bkz: kültür soykırımı)
  (bkz: hadi buyur)

  ha bu arada, nasıl unuturum ? (bkz: aslını inkar eden haramzadedir/#10652796)

  not:
  bu entryde yüksek oranda ironi yapılmıştır.
 • eğer ki sistematik bir şekilde dilleri ve kültürleri yok edilmiş ve asimile edilmiş iseler elbetteki asimilatörlerin başını ezelim, kızgın yağda kızartalım. ama gelin görünkü dilleri ve kültürleri yok olmuş ise doğal bir sürecin sonucu yok olmuş kavimlerden sadece bir tanesi olmuştur hurriler. sanırım bir şeyin sistemli veya doğal bir sürecin sonunda olması arasındaki farkı yeni baştan anlatmaya gerek yok. ama yine de hatırlatmak gerekirse uzaydan bir kavim gelse ve dünyalı olduğumuz için hepimizi öldürse o zaman soykırıma maruz kalmış oluruz. hatta mesela gelip konuştuğumuz dilleri yasaklasa, okullarda sadece kendi konuştuğu dili dikte ettirse asimilasyon yapmış olur. oysa bıraksa hepimiz ölmeyecek miydik 70-100 yıl sonra bunun nesi soykırım zaten ölecektik diyen çıkmaz herhalde. veya ulan dilimiz zaten bir naneye benzemiyordu, hem yeni öğrendiğimiz dilde marsta kızlar teklif ediyormuş diye razı mı olacaktık.
 • yapılan genetik araştırmalar gösteriyor ki, bugün kürt diye tabir edilen insanlar genetik olarak hurriler ile aynı kökten geliyorlar. öte yandan aynı şeyi kürtçe için söyleyemeyiz. kürtçe, hint-aryan ve/veya iran kavimlerinin (belki medler) hurrilerin yaşadığı bu bölgeye saldırmaları sonucu anadoluya giriyor ve hurriceyi silip, yerleşiyor. öte yandan yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bu hint-aryan işgali bir toplu yerleşme şeklinde değil sadece elit bir sınıfın yönetimi ele geçirmesi şeklinde olmuş. zira genetik olarak kürtler'in gen yapısında hint-aryan kökene dair bir iz çıkmıyor. yani baskın, yönetici bir sınıf hurriler'in dilini değiştirmiş ama toplu bir yerleşme olmadığı için genetik yapıya bir etkileri olmamış. al sana sistematik kültür soykırımı.

  http://www.blackwell-synergy.com/….2001.057004308.x

  "... no sign of the postulated indo-european (aryan) invasion (1200 b.c.) is detected by our genetic analysis. it is concluded that this invasion, if occurred, had a relatively few invaders in comparison to the already settled populations, i.e. anatolian hittite and hurrian groups (older than 2000 b.c.). ..."

  çeviri: "kürtler üzerinde yapılan genetik araştırmalar gösteriyor ki, hint-avrupa kavimlerinin bu bölgeye yapmış oldukları saldırının/isgalinin kürtlerin genetik yapısı üzerinde minimal etkisi olmuştur. yerleşik nüfusa (hurriler veya hititler) göre işgalicilerin (kürtler*) nüfusu az olmalıdır."

  yani bugünkü kürtler hint-avrupa kökenli bir dil olan kürtçeyi konusalar da, genetik olarak kürt değiller.

  (bkz: hadi buyur)
  (bkz: asimilasyon)
  (bkz: tu kaka)
 • etnik araştırmlarla ilgili olarak dil dışındaki diğer araştırmalara, bilimsel bir araştırma olmaları dışında, pek değer vermem, hatta hazzetmem de. nedeni ise bu araştırmaların yapıldığı zeminin bilimsel araştırmalara pek uygun olmaması. araştırmaların yönü her an kafatasçılığa kayabilir, sonuçları dünyayı ele geçirmek isteyen kötü niyetli devlet ve üstün ırkların(!) eline geçebilir, onlarca istediği gibi yorumlanabilir.

  şimdi diyelimki kürtler in gerçekten genetik kürt olmadığını kabul ettik. sonra ne olacak? siz zaten asimile olmuşsunuz, dolayısı ile geçmişte yapılmış ve meyvelerini çoktan vermeye başlamış asimilasyon politikları asimilasyon üstüne asimilasyon olduğu için masum mu olarak görüleceği için, rıza mı gösterilecek.

  işin genetik kısmı araştırmadır ama çok da umrumda değil açıkcası. kürtler genetik olarak ister orta asya, ister kafkas, ister anadolu, isterse iran kökenli olsun bunun bugünkü duruma, kürtler in dil olarak hint avrupa dil grubunda en önemlisi de ayrı bir dilleri olduğu gerçeğine, nasıl bir etkisi olabilirki. çünkü bilimsel araştırmalara bakıp öze dönmeye kalktığımızda hepimizin bugün konuştuğu dilden farklı bir dile geçmesi gerekebilir. veya kimilerinin istediği gibi bu araştırmalara bakıp gönül rahatlığı ile asimile olabiliriz.

  misal aynı kafa karışıklığı azeriler için de oluşacaktır. ki kürtler ile azeriler in ortak özelliği tarih boyunca önemli göç ve akımların olduğu bir geçiş bölgesinde yaşamış olmaları. azeriler üzerine yapılan genetik araştırmalara göre de azeriler genetik olarak kafkas kavimlerine hint avrupa ya da türk kavimlerinden daha yakın duruyor. hatta aynı teoriye göre onlarda azınlık olmalarına rağmen bu kavimleri domine etmişlerdir.
  http://www.eva.mpg.de/genetics/pdf/y-paper.pdf

  ama bu neyi değiştirecek? bir kısım iranlıların istediği gibi bir iran kavmi olduklarını kabul edip dillerini terk mi edecekler. yoksa genetik araştırmaları dikkate alıp özlerine mi dönecekler?. bu tür araştırmalar kimileri tarafından silah olarak kullanıldıkça da dikkate alası gelmiyor insanın.
 • bazı teorilere göre kürtçe deki ergative hal ergative bir dil olan bu kavmin dilinden geçmiştir. iran dillerinin çoğunda rastlanmayan bu özelliğin, özellikle hurrilere yakın bölgelerde konuşulan zazakî(ayrı bir dilse dahi içeriyor) kurmanci de rastlanması teoriyi akla yakın kılıyor.