şükela:  tümü | bugün
 • 1 yıldan 5 yıla kadar hürriyeti bağlayıcı ceza ile müeyyidelenmiş bu suç şikayete bağlı bir suçtur.eğer suç hile,cebir vs. gibi vasıtalarla işlenirse ceza 3 seneden 8 seneye kadar ağırlaşır.
  böyle ağır hür.bağ. cezayı gerektiren suç kast aranmadığından heran herkese karşı işlenebilir.örneğin misafiriniz gelmiş olabilir ve siz onla sadece birer kahve daha içmek için ısrarla oturmasını isteyip gitmesine engel oluyorsanız orda bu suç işleniyor olabilir.
 • (bkz: kacirmak)
  (bkz: rehine)
  (bkz: alikoymak)
  vs...
 • yeni türk ceza kanunu'nda ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' başlığı altında düzenlenmiştir.

  madde 109. - (1) bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

  (2) kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  (3) bu suçun;

  a) silâhla,

  b) birden fazla kişi tarafından birlikte,

  c) kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

  d) kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

  e) üstsoy, altsoy veya eşe karşı,

  f) çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

  işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza bir kat artırılır.

  (4) bu suçun mağdurun ekonomik bakımdan önemli bir kaybına neden olması hâlinde, ayrıca bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

  (5) suçun cinsel amaçla işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarı oranında artırılır.

  (6) bu suçun işlenmesi amacıyla veya sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.