şükela:  tümü | bugün
 • 1820-1876 yılları arasında yaşamış, sadrazamlık yapmış bir devlet adamı.
 • 1820 yılında isparta gelendost'ta doğdu. istanbul'da medresede okudu. harbiye'ye girdi. 1848 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. bir süre harbiye mektebinde tabiye hocası olarak görev aldı. kırım savaşına katıldı. serdar-ı ekrem ömer paşa'nın kurmay başkanı, daha sonra da mektebi harbiyeyi şahane nazırı oldu. hassa müşiri ve serasker kaymakamlığına getirildi. girit kumandanı iken (1867), adanın valiliğine tayin edildi. 1868'de önceden vekalet ettiği seraskerlik makamına getirildi. mahmud nedim paşa sadrazam iken, seraskerlikten alındı. isparta'da on bir ay sürgünde kaldı (1871). affedilerek aydın valiliğine getirildi. daha sonra bahriye nazırı oldu. 1873'te ikinci defa seraskerliğe tayin edildi. 1874'te sadrazamlığa getirildi. on dört ay sonra azledilerek önce izmir, sonra da bursa valiliklerine gönderildi. dördüncü defa seraskerlik verildiği zaman yenilik taraftarlarıyla birleşti. sadrazam mütercim rüştü, midhat ve süleyman paşa'nın sarayında toplanan vekiller heyeti, sultan abdülaziz'i indirerek yerine sultan beşinci murad'ı geçirdi.

  taht değişikliğinden sonra meşrutiyet isteyenlerle fikir ayrılığına düştü. özellikle midhat paşa ile anlaşamadı. sultan beşinci murad'ın saltanatı zamanında seraskerlikte kaldı. midhat paşa'nın sarayında yapılan vekiller heyeti toplantısına, sultan abdülaziz taraftarı çerkez hasan bir baskın düzenledi. çerkez hasan, toplantı odasında hüseyin avni paşa'yı öldürdü (1876).
 • ortamlarda eşekçi ahmet'in oğlu namı ile bilinirmiş.
  http://sks.kou.edu.tr/kouli/akademik/aka1.asp
 • işkembeden sallanılmış gene bakıyom. özgeçmişi aynen şöyle

  hüseyin avni paşa, 1820 yılında isparta gelendostta doğdu. istanbul'da medresede okudu. harbiye'ye girdi. 1848 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. bir süre harbiye mektebinde tabiye hocası olarak görev aldı. kırım savaşına katıldı. serdar-ı ekrem ömer paşa'nın kurmay başkanı, daha sonra da mektebi harbiyeyi şahane nazırı oldu. hassa müşiri ve serasker kaymakamlığına getirildi. girit kumandanı iken (1867), adanın valiliğine tayin edildi. 1868'de önceden vekalet ettiği seraskerlik makamına getirildi. mahmud nedim paşa sadrazam iken, seraskerlikten alındı. isparta'da on bir ay sürgünde kaldı (1871).sürgünde memleketi gelendosta geri dondu.

  affedilerek aydın valiliğine getirildi. daha sonra bahriye nazırı oldu. 1873'te ikinci defa seraskerliğe tayin edildi. 1874'te sadrazamlığa getirildi. on dört ay sonra azledilerek önce izmir, sonra da bursa valiliklerine gönderildi. dördüncü defa seraskerlik verildiği zaman yenilik taraftarlarıyla birleşti. sadrazam mütercim rüştü midhat ve süleyman paşa'nın sarayında toplanan vekiller heyeti, sultan abdülaziz'i indirerek yerine sultan beşinci murad'ı geçirdi. taht değişikliğinden sonra meşrutiyet isteyenlerle fikir ayrılığına düştü. özellikle midhat paşa ile anlaşamadı. sultan beşinci murad'ın saltanatı zamanında seraskerlikte kaldı. midhat paşa'nın sarayında yapılan vekiller heyeti toplantısına, sultan abdülaziz taraftarı çerkez hasan bir baskın düzenledi. hüseyin avni paşa'ya şahsi bir meseleden dolayı kırgın olan çerkez hasan, toplantı odasında hüseyin avni paşa'yı öldürdü (1876).
  kaynak: (bkz: http://www.osmanli700.gen.tr/kisiler/h13.html)
 • --- spoiler ---

  --- spoiler ---

  sultan abdülazizin hanımına asıldığı için görevden uzaklaştırılıp memleketi amasyaya sürgüne gönderilip orda halkı kumara alıştırdığı göreve geri çağırıldığında devlet adına abd li bir şirketten alınan silahlar için abd li şirketten büyük rüşvet aldığı söylenir. (bkz: bir darbenin anatomisi)

  sultan abdülaziz tahttan indirildiği gün hanımı neşerek kadın efendi zatürre olmuş ve ölmüştür. bu kadının kardeşi olan çerkez hasan efendi ablasının intikamını almak için hüseyin avni paşayı öldürmüştür.
 • ahalinin avni-i mekkâr diye andığı osmanlı paşası. çerkes hasan'ın kendisini öldürme sebebi "şahsi bir mesele" değil, kızkardeşinin sultan aziz'in eşlerinden biri olmasıdır.

  (bkz: ricâl-i erbaa)
 • kendisini öldüren çerkes hasan, hüseyin avni paşa'nın bir cuma selamlığında sözle sarkıntılık ettiği, abdülaziz'in eşlerinden neşerek kadınefendi'nin kardeşidir. bu olay "taksim'deki yılbaşı kutlamalarında taciz gören kadın" vakalarından daha büyük yankı uyandırmış, hüseyin avni efendinin bir süre kızağa çekilmesine sebep olmuştur. abdülaziz'in şaibeli ölümünden 7 gün sonra, eşi neşerek kadınefendi'nin ölü bedeni de feriye sarayı'nda bulunmuştur. dolayısıyla çerkes hasan abdülaziz'in devrilmesinin yanı sıra ablasının taciz edilmesi ve ölümünü de bahane etmiştir hüseyin avni'yi öldürmek için.

  fakat ben de tosun paşa'daki kemal sunal misali hüseyin avni paşa-hüseyin avni efendi-hüseyin avni şeklinde bir tenzili rütbeye girişmişim, şimdi fark ettim.
 • sultan abdülaziz'in hal' edilmesinden sonra bir araya gelen cuntacıların, meşrutiyet vesair konularda neler yapacaklarına ilişkin konuşmaları esnasında fetva emini halil efendi, seçimlerin gereksizliği konusunda hüseyin avni paşa ile ittifak halindedir şöyle der:

  --- spoiler ---

  "efendim, siz ümenâ-i devletsiniz. maşallah cümleniz ukalâdan ve umurdîdesiniz. anadolu'nun, rumeli'nin birtakım cühela türklerini toplayıp da onlardan istifsâr-ı rey ve tedbir mi edeceksiniz? her işi âdilâne rûyet ediniz. şayet bir meselede iştibah vâki olursa, fetva-yı şerîf'e mürâcât ediniz."

  --- spoiler ---

  kaynak: hiss-i inkılâb, süleyman hüsnü paşa. sadeleştirerek yayına hazırlayan faruk yılmaz, s. 82-83, iz yayıncılık 2011.