şükela:  tümü | bugün
 • 138-142 tarihlerinde papalık görevinde bulunmuştur.

  ilk papaların dönemleri ve kimin kimi takip ettiği gerçek olarak elde bulunan belgelerden bilinmemektedir. ilk katolik kilisesi tarihçilerinden olan eusebius'a göre papa hyginus papa telesphorus yerine roma imparatoru antoninus pius'un saltanatının birinci yılında (yani 138/139'da) papa olmuştur. yine aynı yazara göre hyginüs'ün papalık dönemi 4 yıl olmuştur.

  atina'da yunan asıllı olrak doğmuş ve felsefe üzerinde eğitim ve çalışma yapmıştır. din adamlığında hiyerarşik düzen, onun zamanında kurulmuştur. bütün hristiyan kiliseleri tarafından kutsanmıştır. hıristiyanlık, onun döneminde hızla yayılmıştır.

  papalık süreci ve ölümü
  dönemi, çok şansız bir dönemdir. çünkü; kilisede bazı yolsuzluk vs. hareketleri olur. bunun üzerine, hyginus'un en yakın arkadaşları bile kiliseden atılır. bu nedenle itibarı zedelenir ve ona olan güven azalır. kilisede, bir taraflılık ortaya çıkar. bir taraf, onun papalıktan lağvedilmesini, diğer taraf ise papalığın normal şekilde devam etmesini, bir taraf da ı. pius yerine, anicetus'un onun yerine getirilmesini istemektedir. ancak, bunların hiçbirinin amacı gerçekleşemeden, bu üzüntüye dayanamayan aziz hyginus öldü.

  bazı kaynaklara göre saltanatının ilk yılında, 139 yılında öldüğü belirtilmektedir. vatikan kronolojisine göre ise 140 yılında öldü. sadece 2 yıl görev yaparak en kısa görev yapan papalardandır.

  kilisede olan taraflılıklar nedeniyle öldürüldüğü düşünülse de, hiçbir kanıtı ve belgesi yoktur. geleneksel olarak hristiyan şehiti kabul edilmiştir ve yortu günü olan 11 ocak'ta anılır.

  kaynak