şükela:  tümü | bugün
 • yardımlık; para yardımı.
 • (bkz: istiane)
 • (bkz: muavin)
 • (bkz: müstean)
 • yardım amacıyla toplanan para.
  memleketten bazı örnekler vermek gerekirse;
  (bkz: götüne deniz feneri giren halk)
  (bkz: birden bire somali için ağlamaya başlayan dinci)
 • yoksullara yapılan nakdî yardım. umûmî menfaatlere hizmet eden kuruluşlara karşılıksız olarak yapılan bağış.

  tanzimâttan sonra, cizye yerine gayri müslimlerden alınan vergiye önceleri “iâne-i askeriyye” deniliyordu. miktârı 15.000 kuruştu. bu vergi daha sonra “bedel-i askerî” adını aldı.

  osmanlılarda savaş masrafları için “iâne-i cihâdiyye” alınırdı. her yerin durumuna göre ödenecek iâne mikdârları, tevzi defterlerine yazılırdı. bir de seferler için alınan vergiler vardı ki bu vergiye “imdâdiye-i seferiyye” denilirdi. bu, iâniye-i cihâdiyyeden farklıydı. çünkü iâne-i cihâdiyye doğrudan merkeze gönderiliyordu. bu vergiler tanzimâttan sonra kaldırıldı.
 • "[milli mücadele için] tahsil olunacak para iane değildir. iane cebren verilmez. bu müdafaa-i vatan ve din ve ırz için tahsil olunacak bir meblağdır. bunu vermek her müslüman için farzdır." ağustos 1919 alaşehir kongresi'nde konuşan ulemadan abdülgafur hoca.
 • yardım amacıyla toplanan para.muhasebe açısından vergi yasalarında belirtilen yerlere yapılması ve belli oranlar içinde kalması halinde gider yazabilme imkanı vardır.