şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bi i$ten ayrilirken veya $utlanirken imzalanan borcum alacaam yoktur anlamina gelen kaat. tabi alacak - borc varsa ayni kaada yazilir ve o sekilde imzalanir. tavsiyem alacak - borc hesaplari kapanmadan ibranamenin imzalanmamasi yonundedir nooluuur noolmaaaz.
 • borc alacak ili$kisinin dogdugu firma-mu$teri arasinda da ticari ili$ki veya sozle$me bittiginde imzalanir. ornegin bankada hesap kapatmak icin.
 • karsilikli yukumluluklerin bulundugu her turlu hukuki iliskide, tek tarafli veya cift tarafli olarak imzalanabilen bir belgedir. taraflarin daha sonra sozkonusu iliskiden dogan taleplerle karsilasmamalari, hukuki iliskiyi temiz bir sekilde bitirip bir daha birbirlerinin basini agritmamalari amacini tasir.
 • herhangi bir talep veya menfaatten feragat veya vazgeçilmesi, bu feragati kanıtlayan belge.
 • genelde talep eden taraf lehine maddeller içeren resmi feragat belgesi...
 • bazı cin fikirli firmalar işten çıkarken işçisine bunu imzalatmalarına rağmen borçlar kanunu'nun 419. maddesi şöyle der..

  v. ceza koşulu ve ibra

  madde 419- hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir.
  işçinin işverenden olan alacağyna ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi şarttır.
  hizmet sözleşmesi devam ederken veya sona ermesinden başlayarak bir ay geçmeden işçi aleyhine yapılan ibra sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür.
  işçinin haklarını yeterince korumadığı veya aşırı ölçüde sınırladığı açıkça belli olan ibra sözleşmelerinin, hizmet ilişkisinin sona erdiği tarihten başlayarak iki yıl içinde iptali istenebilir.

  yani şöyle ki bu çok akıllı firmalarımız işten çıkarken işçiye imzalattıkları ibranamelerde genellikle miktar yazmazlar ve ibraname tarihini de işten çıkarıldığı gün olarak belirler. bu durumlarda ibranamenin üzerinde miktar yazmıyor ise ibraname zaten geçersiz sayılır.

  tabi ki çok farklı yargıtay kararları mevcuttur. bazı yargıtay kararlarında ibraname kabul edilirken bazılarında kabul edilmemiştir. hala da karışık bir durumdur.
 • gelecek zaman kipinde yazılabiliyormuş, ben bugün bunu gördüm.

  ....şu kadar para ödenecektir, karşılıklı alacak verecek kalmayacaktır, taraflar birbirlerini gayrıkabili rücu olarak ibra edeceklerdir....

  eşşeğim ölmeyecektir, yaz gelecektir, yonca yiyecektir.
 • kendisini imzalamadığın sürece, şutlandığın şirketten alacaklarını alamadığın resmi evrak. aslında alacaklarını aldıktan sonra imzalaman gerekirken, "ya alacaklarını aldıktan sonra imzalamazsa?" mantığı güden firmalar bu evrağı peşinen imzalatmaktadır. "ulan ya imzaladıktan sonra alacaklarımı vermezlerse?" sorusunu akla getirmektedir.
 • ibra sözleşmesi mevcut olan borcu ortadan kaldırmayı sağlayan sözleşmedir.işverenlerin iş sözleşmesini feshederlerken sıklıkla başvurdukları sözleşmedir aynı zamanda.bu bağlamda ibraname işçinin işten ayrılırken ücret,fazla mesai,izin alacağı,ihbar ve kıdem tazminatı vb. gibi alacaklarını aldığına,başka bir alacağı kalmadığına dair belgeyi imzalayıp işverene vermesidir.ibraname kural olarak hizmet sözleşmesi feshedildiği anda imzalanır,feshedilmeden önce imzalanan ibraname geçerli değildir.