şükela:  tümü | bugün
 • geçmi$te mezopotamya' da, özellikle harran ovası' nda ya$amı$ kavim..
 • ibranilerin kökeni ile ilgili tartışmalar halen devam etmektedir. ibranîler genellikle hurriler tarafından günümüze ulaşmış olan habiru adıyla tanımlanmaktadırlar. bu isim ile genellikle fırat ve dicle nehirleri arasındaki mezopotamya bölgesinde bulunan habur ovasından gelen halk kastedilmektedir. yahudîliğin anlatımlarına göre ilk ibranîler ibrahim'in doğduğu şehir olan tarihî ur şehrinden gelmişlerdir. ur şehrinde ibrahim döneminde de arabistan yarım adasından buraya göçmüş olan sami halklar çoğunluktaydı. araplar gibi, ibranîler ve kenanlılar da sami halklardandır. her iki tanımlamanın, yani arap ve ibrani adlarının her iki dilde göç etmek ya da geçmek anlamına gelen 'abara kelimesinden geldiği sanılır.
  exodus, sözü verilen kutsal topraklar için başlarında hz. musa olmak üzere sina çölü üzerindeki yolculuklarını anlatır. mö.1150 yılında ürdün de görüldüler. bal ve süt akan ülkeye girebilmek için kenanilere saldırdılar. kenaniler daha fazla gelişmiş bir sami topluluğuydu. filistinin güneyinde sami olmayan bir topluluk daha vardı ve bunlar giritten göç etmişlerdi. siyasi bakımdan üstün olan filistinliler onları nüfuzları altında topladı. bu mücadeleler sonucunda hz davud, yahudileri krallığında topladı. (mö.1000-955) büyük kralları örnek alan hz. süleyman kendine saray ve yahudilere mabet yaptırdı. ağır vergiler altında halkı ezdi. ölünce ülke kuzey-güney olarak ikiye ayrıldı.
 • incil'de tam adı ibraniler'e mektup olarak geçen kitap. mektubun yazılış amacı yahudi kökenli hristiyanlar'ın yaşadığı bir takım zorluklara karşı mesih'i terk etmenin kıyısına kadar gelmiş olmaları nedeniyle onlara isa mesih'in neden diğer tüm peygamberlerden, kahinlerden ve meleklerden üstün olduğunu anlatmak ve onları mesih'teki sonsuz yaşam umuduyla yüreklendirmektir.

  tıpkı o zamanlar olduğu gibi, bugün de mesih'in müjdesine iman eden ve eski inançlarını geride bırakanların çeşitli sorunlar yaşadıkları bir gerçektir. ailesi ya da eşi tarafından terk edilenler, işini kaybedenler, toplumdan dışlananlar bir noktadan sonra bu baskılara dayanamayıp mesih'ten vaz geçmeyi düşündüklerinde ibraniler kitabını okuyarak teşvik alabilirler.

  bu mektubun yazıldığı kişiler yahudi oldukları için, içeriğini anlamak adına eski antlaşma metinlerine (tevrat, zebur ve peygamberlik kitapları) hakim olmak önemlidir. tekrar ve tekrar şu söz çerçevesinde imanlılar yüreklendirilir: "dayanın, çünkü isa mesih üstündür". yaşadığımız sorunlarda karşımızdaki kişi sadece "zorluklara dayan" deseydi bu eksik kalırdı. çünkü sadece dayanmamız gerektiğini bilmek yeterli değildir. dayanalım, göğüs gerelim ama neden? işte "çünkü isa mesih üstündür" sözü bu nedenle önemlidir.

  kitabın anahtar ayeti 4:14'tür: "tanrı oğlu isa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım."

  ibraniler kitabı; hristiyanlar için isa'nın kim olduğunu, daha da önemlisi kim olmadığını en iyi tahlil edebileceğimiz kitaplardan biridir.
 • gittikleri her yerin tanrı tarafından onlara verildiğini sanan şizofren halk. (bkz: arz-ı mevud)
 • ibraniler; yüce, bağımsız, üstün, iyi ve yegane olan bir tanrı’nın olduğunu savunarak bir dini devrimi gerçekleştirdiler. bu devrim kendilerini mezopotamyalıların ve mısırlıların dünya görüşlerinden sonsuza kadar ayırdı. bu yeni tanrı kavramı yeni bir birey olma farkındalığına yol açtı. tanrı ile yüzleşirken ibraniler, “öz” ya da “ben” farkındalığı geliştirdiler. birey kendisinin manevi özerkliğinin ve kişisel değerinin bilincine vardı. ibraniler, tanrı’nın insanlarına manevi özgürlük için kapasite bahşettiğine ve insanların iyi ile kötü arasında seçim yapabileceğine inandılar. ibrani inanışının temeli tanrı’nın insanoğullarını özgür manevi etkenler olmaları için yarattığı inancıydı. tanrı, insanların önünde diz çökmesini değil, tanrı’nın yasasını takip etme (ya da etmeme) kararını özgürce vererek manevi potansiyellerini yerine getirmelerini istedi. böylece ibraniler her bireyin kendi hareketlerinden sorumlu olduğu manevi özgürlük fikrini oluşturdular. daha sonra hristiyanların sürdürdüğü bu manevi özerklik fikri batı medeniyetinin temel taşını oluşturdu.

  ibrani tektanrıcılık fikri, insan haysiyetine yaptığı vurguyla batı medeniyetine bir köken teşkil etmektedir. batı medeniyetinin bir diğer kökeni ise bilimsel ve felsefi düşüncenin temelini atan ve politik özgürlüğün hem fikrini hem de yöntemini yaratan antik yunanlardır.