şükela:  tümü | bugün
 • izin, onay anlamina gelir. (bkz: icazet almak)
 • acz icinde olma haliyle bir ilgisi yoktur. izin, onay, onaylama anlami dogrudur.bir de diploma anlamina da gelir. *
 • geleneksel güzel sanatlarımızda tilmizin, olgunluk eserini verdikten sonra kendisine hocası tarafından verilen bir nevi ehliyettir. icazetini alan her sanatçı kişilik, o işi öğretmeye, öğrenci almaya da yetkili sayılmaktadır.
 • geleneksel sanatlarda icazet almak için, işinde ehil olmak yetmez; ahlaken de güven vermek gerekirmiş.
  öyle mi devam etmiş?
  yok!
 • bir üstatdan ders görmek, yazının usül ve karakterini nazarî ve amelî olarak tahsil etmek, yazdıklarına imza koyma selahiyeti kazanmak ve bunu resmen tevsik etmek manasına gelen belge... imzaya izin vermeye icazet verme, bu salahiyeti almaya da icazet alma denir.
  bu usül gereğinceolgunlaşan talebe hangi yazıları meşketmişse ekseriya bir kıt'a, bazen de bir murakka' veya hilye, yahud bu gibi bir levha yazar (bir tez hazırlar) hocasına verir. hocası veya hocaları bunu tetkik ederek talebenin ehliyet derecesini takdîr ve tâyin eder, levhanın altına talebenin ve kendilerinin adlarını yazar.
 • (bkz: diploma)
 • yetki belgesi,(bkz: ruhsat).
 • medeni hukukta, başkasına ait olan bir hak üzerinde tasarrufta bulunan kişiye sonradan verilen onay
 • günlük hayatta onay ve izin ile yakın anlama sahipmişçesine kullanılan fakat hukuki anlamda arada önemli farklar barındıran arapça'dan dilimize geçmiş kelime.

  işlem yapılmadan alınan uygun görme beyanına izin,
  işlem yapılırken alınan olura onay,
  işlem yapıldıktan sonra verilen uygun görme beyanına icazet denir.
 • medeni kanunda, hukuken reşit olmayan ve kısıtlı olan kişilerin kendi başlarına yapamayacakları işlemlerde, kendileri adına yasal temsilcilerinin rızasını alma, reşit olmayan kişinin işlemi yapmadan önce gerçekleşmişse buna "izin", işlemden sonra verilmişse "icazet" denir..