• cebri icraya konu olmuş borçların (evraklarının) takip edildiği dosyadır. derdest olanları icra müdürlüklerinde, hitam olanları mahzenlerde saklanır. hitam olduktan sonra 10 yıl geçen dosyalar kağıt fabrikasına gönderilir.