şükela:  tümü | bugün soru sor
 • hafif kadın olduğu ima edilen ateşli dişi kişi.
 • birçok kişinin verimliliğini küçümsemesine rağmen aslında gelinen noktada verimi gayet yüksek olan motorlardır.

  ısı enerjisinden mekanik enerji elde etmeye çalışılan her sistemde termodinamiğin ikinci kuralı gereği entropi artışları yaşanacaktır. bu artışların temelde iki nedeni vardır, birincisi mekanik hareketten kaynaklanan sürtünme kayıpları (tersinmezlik terimleri), ikincisi ise sistem ve çevresiyle oluşan ısı transferidir.

  teorik olarak entropi artışı nedeniyle gerçekleşen kayıpların yok farz edildiği işlemlere izentropik işlem denir. 4 zamanlı motorlarda (emme, sıkıştırma, patlama, genleşme) 4 kademe birden izentropik bile olsa ulaşılabilecek maksimum verim dizel motorda 15:1'lik bir sıkıştırma oranı için %60'ın biraz altında olabilirdi. bugün gelinen noktada dizel motorların verimi %50'ye dayanmış durumda zaten.

  geriye kalan tek opsiyon verimi artırmak için sıkıştırma oranını artırmak, fakat bunun da farklı kısıtları bulunuyor. birincisi, sıkıştırma oranı artarsa motordaki peak sıcaklıklar da artmış olur. aslında bir mühendisin farkında olması gereken en önemli şey motorda sıcaklığı değil basıncı artırmanız gerekliliğidir. çünkü sıcaklık artışı size kullanılması mümkün olmayan enerji olarak döner ki, siz o ısıyı motordan artmak için soğutma sisteminizi güçlendirmek zorunda kalırsınız. basınç, aslında ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirebildiğiniz yüzey kuvvetinin çarpanıdır.

  aslında ortada temelde yüzey kuvvetinin yaptığı işin 2 terimi vardır. bunlardan ilki basıncın hız diverjansıyla çarpımından elde edilen ve pratikte bizim genleşmeden dolayı mekanik enerji olarak gördüğümüz kuvvettir. diğeriyse kesme gerilmesinin hız gradyanıyla mnemonik çarpımından elde edilen ve sınır tabaka içindeki visköz ısı disipasyonu olarak bilinen etkidir ve bu maalesef tersinmez olup motordaki sürtünme kaynaklı kayıpları gösteren terimdir.

  fakat bütün sisteminiz izentropik olsa bile basınç artışı havanın öz ısılarının oranına üstel olarak bağlı olarak sıcaklığı da artıracaktır. bunun üzerine izentropik olmayan işlemden kaynaklanan entropi artışlarını da eklerseniz sıcaklık baya bir yükselecektir. bu yüzden sıkıştırma oranı ancak bir noktaya artırılabilir.

  ayrıca dizel motorda yanma işleminin kendiliğinden gerçekleştiğini düşünürsek, vuruntu* olayını da hesaba katmak gerekir. bu olay kabaca patlama işleminin piston üst ölü noktaya gelmeden gerçekleşmesinden mütevellit krank milinin pistonu yukarı çıkmaya zorlarken patlama sonucu yanma odasındaki basıncın aşağıya itmesi olarak tanımlanabilir.

  kısacası, mevcut sıkıştırma oranıyla elde edilebilecek maksimum verimi hesaba katarsanız içten yanmalı motorların mevcut durumu aslında gayet iyidir. zaten bildiğim kadarıyla şu an birçok motor şirketi yüksek sıkıştırma oranına mukavim motor bloğu ve piston geliştirmekle meşguldür.
 • otto çevrimi, atkinson çevrimi, miller çevrimi
  (bkz: #54056677)

  değişken subap zamanlaması (variable valve timing)
  değişken subap açılma aralığı (variable valve lift)
  (bkz: #86668266)

  downsizing
  (bkz: #47960979)

  değişken sıkıştırma oranı (variable compression ratio)
  (bkz: #60726525)

  hcsi (homogeneous charge spark ignition), scci (stratified charge compression ignition), hcci (homogeneous charge compression iginition)
  (bkz: #52704748)
 • başlıca 3 çeşidi vardır
  otta motorları (benzinli motorlar),, diesel motorları,, ve seilinger (biraz otto ve birazda diesel gibi olan) motorları..
 • içten yanmalı motorlarda yakıt sisteme yanmamış halde girer, motor içerisinde yakılır, kimyasal enerjisi mekanik enerjiye dönüştürülür ve atıkları sistemden uzaklaştırılır. arabalarda yaygın olarak kullanılan motor bu cinstendir. en basit ve iptidai haliyle benzin yakıt tankından yanma odası içerisine taşınır, piston yanma odası içerisinde havayı sıkıştırır, sıkışmış hava ve yakıt karışımı ateşlenir ve meydana getirdiği güç pistonu ve ona bağlı mili hareket ettirir, motora bağlı tekerlek/pervane döner. geniş bir konu, iyisi mi ayrıntısını öğrenmek istediğiniz neyse ona bakın siz.
 • cinselliğe aşırı düşkün alkolik kadınlara verlien ad.
 • ilk başta bakınca belki; vay be makineye bak, süper mühendislik vs. gibi düşünülebilir. yanma sonucu elde edilen enerjiyi hareket enerjisine dönüştürmeye çalışan bu makine, aslında verim açısından düşük ve verimi arttırmak için yapılan bir ton ayarlamaya ihtiyaç duyan makinedir. eğer ki; patlama sonucu oluşan tüm tepki pistonlara yönelebilse idi, ısı transferi sonucu ısı kaybı olmasa idi, yakıt tam anlamı ile homojen karışıp yanabilseydi,yanma düzgün ve istenilen yönde olsa idi, volümetrik verim vs. gibi ince ayarlar için bir ton zamanlama,sıcaklık ayarına ihtiyaç duymasa idi, evet harika bir makine denebilirdi ama değil. ve bunca hatasına rağmen dünyanın en çok kullanılan makinelerinden biridir de. bu açıdan düşünürsek; şu zamana gelmişiz ve bu tür makinelerin bu kadar hatası ve zararı olduğu da biliniyor ama yine de daha verimli ve devrimci bir makine yapılamıyor.teknoloji o kadar da hızlı değil belki de.

  -üfff olum ferrari'ye bak.
  -heyt be. sese bak aletteki.
 • 4 zamanlı içten yanmalı bir motorun evreleri sırasıyla 1- yakıtı emme 2- sıkıştırma 3- yanma ve 4- egzoz(artık gazın egzoz sibopundan dışarı atılması) ve döngü başa döner. bujilerin meme yapması olayı da 3. evrede yanmayı sağlayan ateşleyen makinede(bujide) sorun olduğu anlamına geliyor.

  içten yanmada termodinamiğin yasaları gereği teorik verim maximum %35 olabiliyorken %20'lik verim bence oldukça tatmin edici. ama yine de yerini gelecekte elektrik motoruna bırakmak zorunda olacağı gerçeğini değiştirmiyor.
 • eğer aradan 100 küsur yıl geçmiş ve bu motor ile üretilen ısının hala sadece %25-%30'u kullanılabiliyor, geri kalanı ise kullanılamayıp egzozdan dışarı salınıyorsa, yasanan ilerleme ve gelinen verimlilik azımsanmalıdır.

  kısaca %80 verimli motor üretip, bir yandan da ürettiğin enerjinin sadece 1/4'ünü kullanabiliyorsan, ilerleme sağlamış olmuyoruz aslında.
 • bugüne kadar teorik anlamda yapısı neredeyse hiç değişmemiştir. silindirin içine alınan hava yakıt karışımının buji ile ateşlenip yanma sonucu açığa çıkan ve hızla genleşen gazın piston üzerinde oluşturduğu basınç sayesinde hareketini sağlayan motor teknolojisidir.