şükela:  tümü | bugün
 • danıştay'da sunulmuş bir bildiride belirtilen hukuk mezunu olan yargıç sayısının hukuk mezunu olmayanlara oranı düşünülünce kişiyi endişeyi sevk etmiş, yargının kalın kollarından biri.
 • danıştayın en üstte olduğu bir sisteme dayanan bu yargı, adli yargıdan oldukça değişiktir. genel yetkili olan mahkemeler idare mahkemeleri olup, kanunda belirtilen özel hallerde vergi mahkemeleri ve danıştay'da ilk derece mahkemesi sayılabilmektedir.
  ayrıca bir itiraz kurumu olan bölge idare mahkemeleri de bulunur. bunlar yürütmenin durdurulması kararlarına olan itirazları incelemekle yükümlüdürler ama başka başka görevleri de vardır.

  iuhf'nde zehreddin aslan ve yıllardır asistan kalabilmeyi başarmış kahraman berk tarafından son senede verilen bir derstir.
 • benzer bir ders için (bkz: idare hukuku)
 • http://www.ankarabim.adalet.gov.tr/ adresinden idare ve bölge idare mahkemelerine açılan davalarla ilgili sorgulama yapılmasına olanak tanıyan bir sisteme sahip, adli davalara göre daha hızlı ilerleyen, birey-kurum anlaşmazlıklarında başvurulan yargılama sistemi.
 • görev ve yetkinin kamu düzeninden sayıldığı yargı kolu.
 • gotten uydurulmus sikindirik oz turkcesi yönetsel yargıolan; sevilen ve adi bile kulaga hos gelen idare hukukunun tabi oldugu usul hukukudur.
 • idari yargıda minimum denetim söz konusudur.
  idarenin yaptığı işlemin (idare derken idari teşkilat şemasında yer alan devlet tüzel kişiliğine ve kamu tüzel kişiliğine haiz olan tüzel kişiler) idari işlemin şartları olan yetki, şekil, amaç yönünden idari yargı tarafından (bu idare mahkemesi vergi mahkemesi ve danıştayın ilk derece sıfatıyla baktığı davalar dolayısıyla danıştay ) sınırlı bir denetime tabi tutulmasıdır.
  buna bir şekilde hükumet tasarrufunun (yani yargı kısıntısı) uzantısı diyebiliriz.
  hükumet tasarrufları 1961 anayasası ile kaldırılmıştır. 1982 anayasası ile de pekiştirilmiştir.yani idarenin yaptığı işlemlerin hiç bir şekilde denetiminden kaçınılamaz.
  hükumet tasarrufları devletin yüksek siyaseti, mukabele-i bil-misil kararları (yani başka devletin yaptığına aynıyla karşılık verme), vatandaşlıktan çıkarma ve vatandaşlığa alma gibi devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlerdir.zamanında bunlar yargılanamıyordu denetlenemiyordu.günümüzde bu anlayış terk edilmiştir.çünkü idarenin işlemlerinin denetim dışında bırakılması anayasadaki hak arama hürriyetinin sınırlandırılması demektir.yani anayasal bir madde kanunla sınırlandırılmış olur ki bu da anayasaya aykırılıktır.aynı zaman da hak arama özgürlüğü temel hak ve hürriyetlere ilişkindir.dolayısıyla temel hak ve hürriyetlere ilişkin anayasa maddesi sadece o madde de belirtilen sebeplerle sınırlandırılabilir.ancak bu madde önemli olduğu için sınırlandırma sebebi öngörmemiştir.dolayısıyla idarenin yaptığı işlemin yargılama dışında bırakılması tamamıyla anayasaya aykırılıktır.
  mesela anayasada bazı sınırlandırma sebepleri öngörülmüştür.(anayasa da öngörüldüğü için daha da bir şey demiyorum anayasa resmen kendisi ile çelişmiştir.)
  bunlar sadece 4 tanedir.cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler,hsyk ile ilgili madde sayıştay ile ilgili madde ve yaş kararları ile ilgili madde.sadece bu durumlarda idarenin yaptığı işlemler denetlenemez.
  ancak günümüzde bu minimum denetim denilen şey ile devletin yüksek menfaatinin korunmasının devamı arzulanmaktadır. yani idare bir işlem yapıyorsa devletin yüksek menfaati ile ilgiliyse o işlemi sadece şekil yetki ve amaç yönünden denetler.işlemin esasına (sebep ve konu unsuru) girmez.
  yani devlet seni vatandaşlıktan çıkarmışsa ve seni çıkarması devletin yüksek menfaati ile ilgiliyse boşa dava mahkeme uğraşmayın kendinize devlet arayın.
 • re'sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu mükemmel yargı kolu. ilk derece mahkemeleri idare mahkemesi, vergi mahkemesi ve danıştay (danıştay kanunu md. 24'teki hallerde); ikinci derece mahkemesi bölge idare mahkemesi; yüksek mahkemesi ise danıştay'dır. idari yargıdaki esas amaç idarenin hukuka uygulunluğunun sağlanmasıdır. bu yüzden kişiler genel olarak ikinci plandadır, iptal davalarında yargı mekanizmasını harekete geçiren ajan olarak kabul edilir.