şükela:  tümü | bugün
 • hakkında asistanlarımızca üretilen "50 sayfalık notu var zaten arkadaşlar" efsanesine rağmen "dd" ile kaldığım ders.
  (bkz: selçuk üniversitesi hukuk fakültesi)
 • idari yargı hakimliği sınavlarında sorumlu olunan alanlardan biri.
 • tabiri caizse hukuk fakültesi son sınıf öğrencisini ağlatan bir derstir kendisi. yarın vizem olmasına rağmen boş boş kitaba bakmaktayım. idare hukuku ile sıkıntılı olan bendeniz, işin içine bir de usulün girmesiyle iyice afalladım. süreler 30 ve 60 gün ancak karışıyor sürekli. bir kuralın en az beş tane istisnası var.

  galiba uzatıyorum okulu. ühü.
 • sanırım sadece istanbul üniversitesi hukuk fakültesi öğrencilerinin işine yarayacak bir entry'e başlıyorum.

  dersi aydın gülan'dan alan öğrenciler için bölüm sonu canavarı olarak, sınavda dilekçe yazmaları beklenir. esasen, aydın hoca'nın babalığını içerir bu istek. çok girift, aydın hoca'nın deyimiyle çetrefil olmayan bir konu verilir ve bu konuyla alakalı usulüne uygun bir dilekçe yazılmalıdır.

  genellikle iptal davası açılması istendiği için iptal davasını anlatacağım.

  konuyu anlatan bir metin verilir, bu metinle alakalı mevzuat da aşağısına eklenir. ilk olarak şuna karar verilmeli, ben bu davayı hangi işlem için açıyorum? işlemi tespit ettik, peki bu işlemin dayandığı kanun, yönetmelik vs. her neyse onun da iptalini istiyor muyum? bu sorunun cevabı, davanın nerede açılacağıyla alakalı bizi yönlendirecek ve dilekçemizin gideceği yetkili/görevli mahkemeyi bize söyleyecek.

  sazan gibi her seferinde yönetmeliğin iptalini istemeye gerek yok. hakikaten buna ihtiyacımız var mı? yönetmeliğin iptalini talep etmek için herhangi bir sebebimiz var mı? yoksa sadece işlemin iptalini isteyin.

  son yapılan sınavdan örnek verecek olursak, bir katı atık tesisinin kurulması için çevre bakanlığı tarafından verilen bir çed olumlu kararı var. mevzuatta belirtildiği üzere, baraj göllerine 2500-5000 metre aralığındaki uzaklıkta olan yerlerde katı atık depolayan tesisler kurulamaz. demek ki, mevzuata aykırı verilen bir çed olumlu kararı var. buradan yürüyeceğiz.

  mevzuatta bir hukuka aykırılık var mı? yok. o zaman mevzuatın iptalini talep etmeyeceğiz. o zaman davayı danıştay'da açmayacağız.

  işlemi yapan bakanlık nerede? ankara'da. ankara idare mahkemesi başkanlığına yazacağız dilekçemizi. buradan başlıyoruz.

  davacı kim? onun ismini, gerçek kişiyse tc kimlik numarasını yazıyoruz.

  vekili kim? biziz. bizim birkaç ay sonra mezun olduğumuzda nasıl bir dilekçe yazacağımızı merak ediyor bu insanlar. vekil isminin altına adresini yazıyoruz. ben ismimin yanına istanbul barosu sicil numaramı da yazdım. djdjdj şık durdu bence.

  davalı kim? olayımızda çevre ve şehircilik bakanlığı.

  konu ne? burası çokomelli. hangi işlemin iptalini istiyoruz? yürütmeyi durdurma istiyor muyuz? bunları yazıyoruz.

  yürütmeyi durdurma istiyorsak, dilekçemizin sağ üst köşesine;
  yürütmeyi durdurma taleplidir.
  davalı idarenin cevap süresinin kısaltılması taleplidir.
  memur eliyle tebligat taleplidir.
  duruşma taleplidir. *
  yazmayı unutmuyoruz.

  davayı açma sebebimiz olan işlem bize tebliğ edildi mi? o zaman tebellüğ tarihini yazıyoruz. biz bu işlemi bir şekilde öğrendik mi? o zaman ıttıla tarihini yazıyoruz.

  açıklamalar kısmında olayların kısa bir özetini geçiyoruz. şu oldu bu oldu. mini özet.

  işlemin iptalini istememize sebep olan hukuka aykırılıkları başka bir başlıkta anlatıyoruz.

  yürütmeyi durdurma talebimiz varsa bu talebimizin sebeplerini de ayrıca anlatıyoruz. yürütmeyi durdurma kararının verilmesinin iki şartı var: 1. işlemde açıkça hukuka aykırılık olacak 2. yürütmeyi durdurma kararının verilmemesi halinde telafisi güç yahut imkansız bir zarar meydana gelecek. bunları açıklıyoruz.

  netice-i talep kısmında, dilekçede açıkladığımız ve mahkemece resen gözetilecek sebeplerle konu kısmındaki taleplerimizi yineliyoruz. yargılama giderleri ve vekalet ücretini davalı idareye yıkmayı unutmuyoruz. resen gözetilecek sebepleri allah için unutmayın, idari yargılamada mahkemenin resen araştırma yetkisi var.

  vekil olarak adımızı soyadımızı yazıyor, dilekçeyi imzalıyoruz.

  altına ekler diyoruz. bahse konu mevzuatı falan yazıyoruz işte, davayı vekil olarak açtığımız için vekaletname yazmayı unutmuyoruz.

  bu kadar. hakikaten abartılacak hiçbir şeyi yok. metin sorusu ve karar yorumlaması içinse şu müesseselere çalışmak kafi gelir diye düşünüyorum:
  resen araştırma yetkisi
  taleple bağlılık ilkesi
  adil yargılanma hakkı
  silahların eşitliği ilkesi
  mahkemeye erişim hakkı
  hukuk devleti ilkesi
  hukuk güvenliği ilkesi/idareye güvenin korunması
  usuli müktesep hak
  idari işlem niteliğinde karar verilememesi
  feragat, davaya müdahale gibi müesseselerdeki aksaklıklar
  davanın ihbarı

  şunu da unutmamak gerekiyor ki, idari yargı eşitlerin yargılanması değildir. bir tarafta çok güçlü idari kurumlar varken öteki tarafta bir gariban vatandaş var. vatandaşı güçlendirmek gerek ki adil bir yargılanmadan bahsedebilelim. yukarıda saydığım ilkeleri bilince de idari yargılamayı anlamak çok kolay oluyor.

  son olarak, belki görür belki görmez fakat, aydın gülan, siz bir öğrencinin başına gelebilecek en güzel şeysiniz <3

  edit: bir arkadaşım, yetkili mahkeme hususunda iyuk m. 34'ün uygulanıp davanın tesisin bulunduğu yer mahkemesinde açılması gerektiğini ve davanın işlemi yapan yer mahkemesinde açılması gerektiğini söyleyen iki görüşü benimle paylaştı. bu durumu da eklemek istedim.
 • paylaşılan notlar 2018-2019 yılı ikinci öğretim öğrencilerine verilen idari yargılama hukuku dersi kapsamındaki ders notlarının tamamını içermektedir.

  özellikle dersin son haftalarına ilişkin kısmı bakımından farklılık arz eden çeşitli notlar bulunmakla birlikte idare hukuku anabilim dalı araştırma görevlileri tarafından kontrolü sağlanan ders notlarının tamamını bu notlar içermektedir.

  (bkz: http://cdn.istanbul.edu.tr/…ve-bahar-donemi-(1).pdf)