şükela:  tümü | bugün
  • benimsenmiş piktogramlar, işaret ettikleri nesnelerin düşündürdüğü, çağrıştırdığı, ilgili olduğu başka durum, hal ve oluşları işaret etmek için kullanıldıklarında ideogram adını alırlar.
    biraz karışık gibi görünen bu tanımı örnekle basitleştirmek gerekirse; bir güneş piktogramı yani basit çizgilerle oluşturulmuş bir güneş resmi, güneşi anlatmaktan öte sıcaklığı, ısıyı, ışığı veya gündüzü anlatmak için kullanılmaktaysa ideogram olur.
  • misal olarak pek sık kullandığımız :) verilebilir. gülen yüz sembolü, "şu anda monitörün başında durmuş sırıtıyorum"'dan öte, sevinç, mutluluk gibi duygu ve düşüncelerimize işaret ettiği için, piktogram değil ideogramdır.
  • (bkz: fonogram) terimi de bunun zıddıdır. ayrıca (bkz: yazı)
  • yazıya geçisin bir aşaması. güneş güzel bir örnek. (bkz: tamga)(bkz: teta)(bkz: sol)

    buradaki sıkıntı şu; güneş piktogramının sadece güneşi temsil ettiğini nereden ve nasıl biliyoruz? bununla ilgili arkeoloji nasıl kanıtlar ortaya çıkarıyor? şayet bilgi giderek bölünüyorsa ve daha fazla kategorizeleştiriliyorsa, güneş piktogramının ideogram halinden daha önceki piktogram halinde çok daha fazla "anlam" ifade ettiğini söylemememiz için nasıl kanıtlar var? var mı?
  • piktogramla sıkça karıştırılmakta olup farklı olarak soyut düşünceyi, kavramı temsil eden imge. temeli çin karakterlerine dayalıdır.
  • ideogram, kaligram sanatına yaklaşır; zira kaligram bir dizi kelimeyle anlatılmak istenen şeyin imgesini yaratmaya çalışmaktır. ideogram ise bunu tek kelimeyle yaratma uğraşıdır. yine, ideogram, hat sanatıyla karıştırılmamalıdır; zira hattatın amacı imge oluşturmak değil, yazılan şeye estetik kazandırmaktır. son olarak, ideogram ile piktogram da birbirinden farklıdır. zira piktogramda amaç imge yaratmak değil, herhangi bir olguyu görsele dökmektir. mesela trafik levhaları, tuvaletlerde cinsiyeti belirten levhalar, engellileri ifade etmek için kullanılan görsel piktogramdır. ideogram ise, insanın hayal gücüne hitap eden imgeler oluşturmayı hedefler.