şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ideoloji cafcaflı, boyalı, süslü, yağlı, çürük krema tadı veren bir isme sahiptir din ise gayet sade bir isme.

  ideoloji aslında zihinler için bir kalıptır, din zihin özgürleştiricisidir (evet biliyorum şimdi dinin ideolojileşmiş hâli ile dinin kendisini bir tutan birtakım zevat çıkıp buraya ''afyon olan dine özgürleştirici diyor'' diye atıp tutacak. bu riski göze alarak bunu yazdım, buyursunlar atıp tutma serbestisi herkeste var).

  ideoloji makinedir, din ruhtur.

  ideoloji faşizmdir, din özgürlüktür. (evet ideolojilerdeki seçme özgürlüğü-kastım burada kapitalizm-tam bir safsatadır, asıl seçme özgürlüğünü tanrı insana tevdi etmiş, bunu yapmaya insanı ''zorunlu'' kılmıştır. seçme özgürlüğünün bize zorunlu kılınması zaten bu hayattaki varoluşumuzun temel sebeplerindendir. ideolojiler insanı neredeyse tamamen boğmakta, tanrı hiç değilse zorunlu olarak olsa bile insana özgürlüğün de, mahkûmiyetin de kapılarını açık tutmaktadır)

  ideoloji sadece bu dünyanın işleriyle ilgilenir, siyasîdir varoluşsal değildir. din hem siyasî hem varoluşsaldır.

  ideoloji çoğunlukla kitle işi, din hem birey hem kitle işidir.

  ideolojinin zamanı geçer, dinin zamanı geçmez.

  ideoloji, varoluşun başından beri yoktur. din, varoluşun başından beri her ne çeşitte olursa olsun vardır.

  ideolojilerin;

  ''bütün dünyanın işçileri, birleşin!'' gibi süslü ve ayrıştırıcı sloganları...

  dinlerin ise içerik olarak şöyle sade ve birleştirici duaları vardır;

  ''give us, o god, the vision which can see our love in the world in spite of human failure. give us the faith, the trust, the goodness, in spite of our ignorance and weakness. give us the knowledge that we may continue to pray with understanding hearts and show us what each one of us can do to set forward the coming of the day of universal peace. amen.''

  ''tanrım, bize, noksan taraflarımıza karşın dünyada sevgimizi görebileceğimiz görüngüyü bahşet. bize; cehaletimiz ve zayıflığımıza karşın inanç, güven ve iyilik bahşet. bize, ilimi ver ki anlayışlı kalplerle dua edebilelim ve bize evrensel barışın geleceği gün için her birimizin yapması gerekenleri göster. amin.''

  ve ideolojinin o söylemini sosyalistlerden duyabilirsiniz... ama dinin bu duasını, hangi dine mensup olursa olsun samimi dindar olan herkesten duyabilirsiniz.

  tabii aynı zamanda; sosyalist slogandan örnek verdim ama hangi ideoloji olursa olsun öyle sloganlara sahiptir. hangi din de olursa olsun, ideoloji hâline getirilmiş dinlerin beyin uyuşturucu sloganları hariç, böyle sade ve birleştirici duaları vardır.

  işte, o yukarıdaki dua yahudi bir psychedelic trance grubu olan astral projection'ın şu parçasından alıntıdır;

  amen

  son olarak;

  ideolojiler yerel, din evrenseldir diyorum ve şöyle noktalıyorum;

  ''all the people on this earth are truly one.''
 • "modern çağ liberalizm, komünizm, kapitalizm, milliyetçilik ve nazizm gibi yeni birtakım doğa dinlerinin yükselişine tanık olmuştur. bu inançlar kendilerine din değil, ideoloji adını verirler ama bu sadece anlambilimi ilgilendiren bir çabadır. din insanüstü bir düzene olan inanca dayanan bir insani değerler ve normlar sistemiyse, sovyet komünizmi islam’dan daha az din değildir.
  islam elbette komünizmden farklıdır, dünyayı yöneten insanüstü düzeni kadiri mutlak bir tanrının yarattığına inanır. oysa sovyet komünizmi tanrılara inanmaz. öte yandan tanrılarla pek alakası olmayan budizmi ise din olarak sınıflıyoruz. budistler gibi komünistler de insanın eylemlerini yönlendirmesi gereken, doğal ve engellenemez yasalara dayanan bir insanüstü düzene inanıyorlardı. budistler bu yasaların siddhartha gautama tarafından keşfedildiğine inanırken, komünistler karl marx, friedrich engels ve vladimir ilyiç lenin’in saptadığına inanıyorlardı.
  benzerlikler bu kadarla da kalmıyor. diğer dinler gibi komünizmin de kendi kutsal metinleri ve kitapları vardı. örneğin marx’ın yazdığı ve tarihin yakın bir zamanda proletaryanın kaçınılmaz zaferiyle sonuçlanacağım ileri süren das kapital. komünizmin bir mayıs işçi bayramı ve ekim devrimi’nin yıldönümü gibi kutlamaları ve bayramları vardı. marksist diyalektik uzmanı ilahiyatçıları ve her sovyet ordusunun komiser adı verilen, askerlerin ve subayların bağlılığını denetleyen görevlileri de vardı. komünizmin de şehitleri, kutsal savaşları, ayrıca troçkizm gibi sapkın akımları vardı; sovyet komünizmi fanatik ve tebliğci bir dindi, inançlı bir komünist müslüman veya budist olamazdı, ve gerekirse hayatı pahasına, marx ve lenin’in öğretisini yayması beklenirdi."**