*

şükela:  tümü | bugün
 • kelime vurgulanmak istenildiginde yapilabilen bir olaydir
 • tecvid kuralı.. farketmesi zor olan bu kural aslâ kelime içerisinde geçmez, daima iki kelime arasındadır.. bir kelimenin son harfiyle sonraki kelimenin ilk harfi arasındaki münâsebete dâirdir.. idgam harferi 6 tânedir: nun, vav, lam, mim, ra, ye..
  ayrıntılı bilgi için:
  (bkz: idgam-ı nakıs)
  (bkz: idgam-ı tam)
 • idğam, gizlemek, bir şeyi başka bir şeye katarak gizlemek anlamına gelir. tecvid'de sâkin bir harfi kendisinden sonra gelen harfe katarak gizlemeye denir.

  kul rabbenâ (de ki : rabbimiz) -> kur rabbenâ şeklinde okunur, l harfinin başına gelen olay idğâmdır.

  idğâmın bir kaç çeşidi vardır:
  1- idğâm-ı me'a'l-ğunne : gunneli idğam, genizden ses getirilerek yapılan idğâmdır. sakin nun harfi yâ da tenvin'den sonra yâ, vav, nûn, mim harflerinden biri gelirse, yukarıda kurrabbenâ'da yapıldığı gibi doğrudan şeddelenmez, genizden ses verilir ve belli belirsiz bir nnn sesinden bu dört harften gelene yavaş yavaş geçilir.

  2- idğâm bilâ ğunne : gunnesiz idğâm. sâkin nûn ya da tenvinden sonra gelen harf lâm veyâ râ ise, doğrudan lâm veyâ râ şeddelenir. meselâ ihlâs suresi'ndeki ve lem yekun lehû -> ve lem yekullehû şeklinde okunur. eğer idğâm bilâ gunne yapıldığında anlamca farklı bir kelime ortaya çıkacak ise idgam yapılmaz. bu şarta uyan 4 tane yer vardır kurân-ı kerîm'de. ikisi mim durağıdır, zaten durulduğu için mesele yoktur. diğer ikisinde de sekte yapılır ve idgam yapılmaz. bunlardan biri kıyâmet suresinde, kîle men râk kısmında, men 'den hemen sonradır. burada men hecesinden sonra duraklanır, nefes alıp vermeden râk denir; idgâm yapıp merrâk diye okumak anlamı bozar.

  3- idgâm-ı misleyn : aynı harften iki tane peşpeşe gelirse ve birincisi sâkin, ikincisi harekeli olursa gerçekleşir. lehüm mağfiratün'daki gibi.

  4- idğâm-ı mütecaniseyn : mahreçleri aynı, sıfatları ayrı harfler bir araya geldiğinde olur; 1. harf sakin, 2.'si harekeli ise iki harf şeddeli olarak okunur. bu harfler üç gruptur. 1: tı, dal ve te. 2: zı, zel ve se. 3 : bâ ve mîm.

  5- idğâm-ı mütekâribeyn : mahreçleri ve sıfatları farklı olduğu halde birbirine yakın harflerde oluşan idğâmdır. 2 gruptur. 1 : lâm ve râ (kurrabbenâ örneği), 2: kâf ve kef.

  6- (bkz: idğâm-ı şemsiye)

  idğâm'ın hükmü, kur'ân-ı kerîm tilâvetinde de, namaz kıraatında da vâciptir.

  (bkz: izhâr)