şükela:  tümü | bugün
  • tikelin bilimi. bunu yönetim açısından irdelersek, yöneticinin örgütsel anlamda nomotetik olarak (yani genel) örgütü kavraması beklenir. oysa yönetici olmayan bir örgüt çalişani kişisel çikarlarini, bireysel tatminini başta tutacaktır, yani idiografik boyutu asıldır.
  • (bkz: nomotetik)
  • (bkz: idiographic)
    her olayı kendi tekliği içinde betimleme özelliğine sahip olan.
  • ''idiographic, the belief that human behavior cannot be broken down into its constituent parts''
  • sosyal bilimler yorumlayıcı yaklaşım ekseninde ele alındığında idiografik olarak nitelenir. değişebilir olanın ifadesidir. toplumun gündelik yaşamında ortaya çıkan olgular üyelerin etkileşimine bağlı olduğundan sabit ve değişmez değildir fikrine dayanır. bu yüzden her olay kendi içinde ve tekliğine özgü olarak incelenmelidir. genellenebilirlikten ziyade anlamlı olması gerekir.