şükela:  tümü | bugün
 • "yerli müsteşrikler"in sünnet-i seniyye ile başı pek hoş değildir. elbette bu tavırlarını sünnet'e karşı doğrudan ve açıkça cephe alarak belli etme yanlışına düşmezler. bunun yerine pek çok hadisin akla ve kur'an'a uymadığından, genel olarak haber-i vahidlerin doğruluğundan emin olmanın imkansızlığından, uydurma vakıasından..söz etmeyi tercih ederler"

  ebubekir sifil hocanın sünnet ve hadisin bilincimizdeki yerini muhafaza etmek amaçlı hadis sahasında derlediği makalelerden oluşan kitaptır. müslümanın hadis ve sünnet temeli sağlam olursa cüz’i sarsıntılar kimliğini etkilemeyecek ve istikametten sapmasına mahal vermeyecektir.

  idrak: varisi bulunduğumuz kutlu mirasın farkında olmak.
  tasdik: bu mirası tasdik etmek.

  kitabın büyük bir kısmında hayri kırbaşoğlu'nun' islam düşüncesi'nde sünnet' adlı kitabına eleştiriler ve ilmi bir metnin nasıl tenkit edileceği, ne gibi kıstaslara itibar edileceğine dair bilgiler var.

  ebu hanife'nin hadis ilmindeki yerine değindiği; "zayıf hadisle amel meselesinde buhari'nin tutumu" adlı makalede buhari'deki zayıf olduğu öne sürülen hadislere dikkat çekiyor.

  "fazlurrahman'da hikmet/makasıd/maslahat" adlı makalede fazlurrahman'ın bu kavramlara yüklediği manalar ve değerlendirmelerini okuyucuya serdediyor.

  son olarak "kur'an'daki sünnet" adlı yazıda peygamber efendimiz'e itaatin manasını ve hadisi şerifleri neden kabul etmemiz gerektiğini kur'an'dan deliller göstererek naklediyor.