şükela:  tümü | bugün
 • taraf tutmadan her iki karsit gorusun de gonlunu alma olayi. politikacilara hastir.

  http://en.wikipedia.org/wiki/if-by-whiskey
 • literatüre girmiş bir fallacy, safsata türü.

  ***
  bana, bürokrasi hakkındaki düşüncelerini söyler misin diye soruyorlar.
  bürokrasi konusundaki fikirlerimi çok açık ve seçik olarak şöyle ifade edeyim :

  şayet bürokrasiden kastınız devletle ilgili işlerin yürütülmesinde yönetimin aşırı ölçüde etkili olması; "verimsiz-lik", "işlerin ağır yürümesi", "aşırı kuralcılık", "gelişime kapalılık", "kırtasiyecilik", "sorumluluktan kaçma", "yönetimde gizlilik", "yetki devretmekte isteksizlik", "otoriteye aşırı bağlılık" gibi konularsa ve bunlar en hantal yönetim biçimini oluşturuyor ise kesinlikle bürokrasi ile uzaktan yakından alakam yoktur!
  lakin bürokrasi derken "adil işbölümü", "otorite hiyerarşisi", "yazılı kurallar ve kanunlar", "yazışmaların ve faaliyet-lerin gerektiginde dosyalanması", "iş akışlarının ve risklerinin belirlenmesi", "etkin kontrol mekanizmaları", "liyakat", "gayrişahsîlik", disipline olmuş bir yapı ve resmi pozisyon-lardan oluşan bir örgüt biçimi ve bu anlamda "rasyonel bir örgüt biçimi"; teknik olarak diğer örgüt biçimlerinin üstünde bir yönetim biçimiyse veee ayrıca her bir büronun görev, yetki ve sorumluluklarının formel kurallarca düzenlenmesini; dolayısıyla "istikrarlı ve düzenli bir işleyiş sistemini" kastediyorsanız o zaman evet kesinlikle bürokrasiden yanayım!

  işte bu tartışmadaki net tavrım budur. bu tavırdan asla geri adım atmayacağım ve taviz vermeyeceğim.

  ***
  (bkz: eğer-viski-derken hatası)
  (bkz: doublespeak)