şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bir sermaye sirketi ya da kooperatifin pasifinin aktifinden fazla olmasi durumunda, sirket ya da kooperatif yonetim kurulunca ya da sirket ya da kooperatiften alacaklı olan ucuncu bir sahisca, sirketin veya kooperatifin iflasina karar verilmesi ticaret mahkemesinden istenebilir. bu talebi sirketten ya da kooperatiften alacakli olan 3. bir sahsin yapmasi durumunda, sirket ya da kooperatif yonetim kurulunun mahkemeye sirketin mali durumu icin bir iyilestirme plani ile cikmasi ve mezkur planin mahkemece inandirici gorulmesi halinde sirket ya da kooperatifin iflasinin azami bir sene ertelenmesine karar verebilir. iflasin ertelenmesi kararinin ardinden sirket organlarinin yetkileri alinarak, kayyuma devredilir ve iflasin ertelenmesi kararina konu sure icinde, sirket ya da kooperatif hakkinda baslamis takipler durur, yeni adi ya da kambiyo takibi yapmak mumkun olmaz, rehinli ya da ipotekli takipler ise devam etmekle birlikte, ipotegin paraya cevrilmesi veya merhunun muhafazasi islemleri yapilamaz.

  iflasin ertelenmesi kurumu,darbogazdan kurtulma ve ticari varligini surdurme gayesindeki sirket ya da kooperatifler icin bulunmaz bir firsattir.
 • konkordato, yeniden yapılandırma**gibi iflâsın önüne geçmeyi amaçlar. isviçre menşeili bir müessesedir.
  söz konusu olabilmesi için, öncelikle ortada bir sermaye şirketi ** veya bir kooperatif olmalıdır. yani, gerçek kişi tacir veya şahıs şirketi için bu kurum uygulanmaz. ikinci olarak söz konusu şirket borca batık durumda olmalıdır. borca batıklık hâli mevcut ise, yapılması gereken şey asliye ticaret mahkemesinden iflâsı talep etmektir(1). bu iflâs talebi gerçekleştirildikten sonra veya bu taleple birlikte aynı mahkemeden iflâs kararının ertelenmesi talep edilebilir (2). ancak böyle bir talebin kabul edilebilmesi için de bir iyileştirme projesi(3) de mahkemeye sunulmalıdır.
  icra ve iflâs kanunundaki değişiklikler öncesinde pek bir uygulaması yokken, değişikliklerle birlikte inanılmaz rağbet görmeye başlamıştır.
  esasında amaç burada şirket tüzel kişiliğini kurtarmak ve bu sayede alacaklıların alacaklarına iflâs tasfiyesinden daha yüksek oranda kavuşmalarını sağlamaktır. ancak olur olmaz verilen erteleme kararları nedeniyle müessese kötüye kullanımlara açık bir hale getirilmiştir. maksat her halükarda şirketin kurtarılması olmamalıdır.
  erteleme süresi başta bir + (uzatma ile) bir yıl olarak öngörülmüşken, darboğazdaki beğendik firmasının da bundan ziyadesiyle yararlanabilmesi için süre 2004 yılındaki değişikliklerle toplamda beş yıla çıkartılmıştır.
  daha geniş bilgi için güncel hukuk dergileri taranabilir.
  _______________________________________________________________________
  (1) kimileri buna borca batıklık bildirimi de demekle birlikte bu bildirim açıkça yapılmasa bile iflâs talebini içerir.
  (2) yargıtay kararlarında hatalı olarak iflâsın ertelenmesi davası denilmektedir ki, erteleme ancak iflas yargılaması içinde söz konusu olacağından ayrı bir erteleme davası söz konusu olamaz.
  (3) bkz. #7692968

  edit: geçen yıllar içinde elde patlamıştır. bu müesseseyi bu hâliyle ancak iki tip adam savunur: 1.- kötü niyetli borçlu 2.- bunun rantını yiyen bilirkişi/kayyım.
 • sirketin borclularina karsi bak kardesim benim borclarim su kadar, mali durumum soyle bu borclarin tamamini odeyebilmem an itibariyla mumkun degil gel ben sana bu borcun su kadarini hemen odeyeyim geri kalanini da soyle yapilandiralim filan... demesidir.
 • şirketlerin mal kaçırmanın 'uzun döneme yayılmış yasal yolu' olarak gördüğü; tanımlanamamış-tanımlanamayan, yanlışlıklar ve eksikliklerle dolu düzenleme.
 • nakit sıkışıklığında, cari ödemelerinde sıkıntıya giren işadamları ticare mahkemelerine basvurarak, iş yapma kapasitesi ve potansiyellerinin borçlarını ödeyebileceğini ispat ederek 1 yıllık süre isteğinde bulunmasıdır.

  --- spoiler ---

  iflas erteleme konusunu türk ticaret kanunu'nun 324. maddesi düzenliyor. yasaya göre iflas ertelemeden yararlanmak için firmanın borca batık olması ve bu borçlarını kapatacak bir projesinin bulunması gerekiyor. mahkeme talebi reddederse, firma için doğrudan iflas yolu açılıyor. talebi kabul edilen firmalar ise bir yıl boyunca alacaklılara karşı yasal koruma altına giriyor. ancak büyük alacaklı bankalar, firmaya ne banka kredisi ne de çek kullandırıyor. firma, sermaye yaratmak için taşınmaz varlıklarını satamıyor. böylece yeni hammadde alıp üretimini devam ettirmesi de çok zorlaşıyor.

  --- spoiler ---

  bu talebin en büyük mağdurları alacaklılar ve bankalardir. bankalar alacaklarını tahsil etmeye gittiklerinde artık iflas erteleme ile karsi karsiya kalıyorlar ve hicbirsey yapamiyorlar. ve bunu gören uyanık iş adamlari su istimal ederek iflas erteleme yoluna gidiyorlar.

  iflas ertelemenin 2 önemli ve bir o kadar da basit kuralı vardır. birincisi: firmanın borca batık durumda olması. ikincisi ise bu borclarını kapatacak projeleri olması gerekiyor.

  iflas ertelemenin sirkete sundugu fırsatlar ise;

  - borçlu şirketler tarafından verilen teminat mektuplarının nakte çevrilmesi tedbiren durduruluyor.

  - borçlu şirkete ait borçlardan dolayı elektrik, su, doğalgaz gibi zorunlu ihtiyaçların kullanıma kapatılması engelleniyor.

  - daha önce haczedilen ve muhafaza altına alınan ancak şirketin faaliyetlerinde kullanılan her türlü teçhizat, büro eşyası, tesis ve demirbaşlar borçlu şirket yetkililerine yeddiemin olarak teslim ediliyor.

  - yasal takipler yolu ile rehinli mal satışları durduruluyor.

  - borçlu şirketlerin mal varlığı olan gayrimenkullerin ve araçlarının üçüncü şahıslara devir ve temliklerinin engellenmesi için işlem başlatılıyor.

  - şirketlere kayyım atanıyor. kayyımlar üçer aylık süreler halinde iyileştirme proje uygulamaları ve şirketin mali durumu ile ilgili rapor ibraz etmeye görevli kılınıyor.

  - iflâs erteleme sonucunda borçlu firma normal faaliyetlerine devam edebiliyor. kamu alacağı ve ssk primleri dahil hiçbir yasal takip yapılamıyor.

  - mahkeme, kayyımın verdiği raporlara göre iflâs erteleme süresini sona erdirebildiği gibi, 4 yıla kadar da uzatabiliyor veya firmanın iflasına karar verebiliyor.
 • alacaklıları depresyona sokan süreçtir. her yıl yenilenmesi kaydıyla 3 yıla kadar uzayabilen bu süreçte alacağınızı tahsil edebilmek için size borç takmış adamın ayağına kapanıp pazarlık etmek mecburiyetinde kalırsınız. şahsi kefalet ile kendini garanti altına alan finansal kurumların aksine elinizde firmaya güvenerek aldığınız çekten çükten başka birşey de yoksa , banka teminat mektubu gibi , hoşgeldin 128 hesap hoşgeldin hüzün.

  edit : erteleme süresi 1+3 yıl olmak üzere 4 yıla uzayabilmekteymiş. 2 gündür konu hakkında tüm bildiklerini paylaşan tensipzaptiye çok teşekkürler
 • iflas ertelemede devlet iflas eden firmayı koruma altına alıyor da, peki bu tedarikçi firmaların hakkı ne olacak?

  tedarikçi firmalar haklarını alamadığı zaman onlar da aynı konuma düşüyor!!

  devlet iflas erteleyen firma ya madem kol kanat geriyorsa, bir de dönsün tedarikçi firmalara sorsun sizin durumunuz ne olacak?

  bu zincirleme nereye kadar sürecek? madem devlet iflas erteleme isteyen firmaya o kararı veriyorsa tedarikçi firmaların borcunu ödesin, o firmaya çok güveniyorsa o firma ile başbaşa kalsın alacağını tahsil etsin!!

  ve bu kanunların herkes için geçerli olması gerekir. devlet nasıl ki iflas edeni koruyorsa, tedarikçiyi de kollayarak ayakta tutması gerekir ve istihdam sağlanması devam edilebilsin..

  eğer bu şekilde devam ederse devlet birisini tutup diğerini vur diyor. devlet ondan sonra diyor ki adalet olsun hak hukuk olsun, adalet ve hukuk bunun neresinde!

  bu firma kendini düzeltse bile kimsenin güveni kalmamıştır b, çünkü bu adam kaşarlanmıştır artık, hiçbir tedarikçi bu adamla bir daha alışveriş yapmaz, güveni kalmamıştır, en doğrusu kapatsın gitsin ki başkasını canını yakmasın, tedarikçi firmalarda en azından başının çaresine bakarlar.. bu tür adamlar ve bu tür kanunlar piyasada olduğu sürede daha kötü şeyler olur.

  kanunlar herkes için eşit olması gerekir.
 • artık almayanın dövüldüğü bir ihtiyati tedbir türü.

  ispik sonrası edit.
 • ben böyle kurumun, ben böyle davanın taa köküne kibrit suyu dökeyim!
  tamam felsefesi güzel, ticari girişim batmasın, ayakta kalsın, bu arada borçlarını da ödesin. iyi güzel de alacaklının hakkı hukuku ne olacak?
  tahsil edemediği alacağı yüzünden batan/iflas eden/iflasa sürüklenen alacaklıyı kim koruyacak.

  son yılların modası. 3-5 tane alacaklı yüklendi mi, hooop aç iflasın ertelenmesi davası, al borca batıklığa ilişkin bilirkişi raporunu, tedbir kararını. ondan sonra alacaklıları zıplat kucağında top gibi. 2-3 senelik dava sürecinde kimse sana dokunamaz, 1 yıl iflas erteleme alsan, 6 ay da uzatma kararı, yargıtay'ı bozması derken nerden baksan 4-5 sene alacaklılar elinde oyuncak. mesaimiz "iflas erteleme" davalarına müdahil olup 30 tane duruşmaya girmekle geçecek bu gidişle.

  çok istisnai şartlarda ve çok sıkı denetim altında verilmediği müddetçe her türlü karşısındayım.
 • bir şirketin, "ben borca batık durumdayım, ancak şöyle bir proje uygulanır ve iflasım ertelenebilirse düzlüğe çıkabilirim, belki" dediği, icra ve iflas kanunu'nun 178. maddesi ve devamı hükümlerinde düzenlenmiş süreçtir.

  çoğu kimselerce yanlış bilinen en önemli nokta, iflas ertelemenin bir dava tipi olmadığı, borca batık durumda olan şirketin mahkeme huzurunda bu durumu ikrar ederek, iflas erteleme talepli bir iflas davası açmakta olduğudur. zira mahkemeye sunulan iyileştirme projesi yapılacak yargılama neticesinde uygun bulunmazsa, şak diye iflasa karar verilmektedir.

  iflas erteleme talebiyle açılan davalarda ise yeknesak olmayan, hatta çok enteresan uygulamalar görülmektedir. örneğin kimi mahkemelerce tensiben verilen oldukça kapsamlı ihtiyati tedbir kararları adeta davanın daha başında borç batağındaki şirket aleyhine her çeşit başvuruyu engellemekte, şirketi oldukça rahatlatmaktadır. bununla birlikte iflas ertelemesi talepli davaların kanunun amir hükmü gereğince ivedilikle sonuçlandırılması gerekmekte ise de, süreç hiç de öyle işlemez. uzayan süreçten en çok zarar gören alacaklılar olur.