şükela:  tümü | bugün soru sor
 • icrai bir hareket olmadan kasten bir suçu işlemeyi ifade eder. örneğin annenin bebeğine hiç yemek vermeyerek bebeğin açlıktan ölmesine neden olması.
 • 5237 sayılı tck'nın 83. maddesinde geçen hareket türü.
  maddeye göre ihmal suretiyle icrai davranış:
  (1) kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

  (2) ihmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;

  a) belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

  b) önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması,

  gerekir.

  (3) belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.