şükela:  tümü | bugün
 • bsv de ki seminerlerine tüm hızıyla devam eden, dinletici, öğretici hemi de eğlendirici (sevdiğimizdendir yanlış anlaşılmasın) hoca.

  ahan da bu dönem bsv de vereceği dersler:

  felsefe-bilim tarihi
  ihsan fazlıoğlu
  bu seminerin amacı, felsefe-bilimin serüvenini tarihî süreç içerisinde izlemektir. bu çerçevede felsefe-bilim terkibinin tanımı, ortaya çıkışı, temel konuları ve ana sorunları ile amacı; değişik coğrafya ve milletlerde vuku bulmuş gelişimi, malûmat vermeyi esas alan tasvirî bir üslup içerisinde incelenecektir. seminer başlıkları aşağıdaki gibidir:
  -platoncu felsefe-bilim sistemi
  -aristotelesçi felsefe-bilim sistemi
  -ibn heysemci felsefe-bilim sistemi
  -modern felsefe-bilim sistemi

  19, 26 mart, 2, 9, 16, 23, 30 nisan, 7 mayıs
  vefa salonu: 16:00-16:50

  islam felsefe-bilim tarihi
  ihsan fazlıoğlu
  bu seminerin ilk yarısında islâm medeniyetinde felsefe-bilim hayatının teşekkülü, bu konuda ileri sürülen görüşler tarihî kaynaklara geri gidilerek incelenecek; ikinci yarısında ise merağa felsefe-bilim okulunun oluşumu, çalışmaları, zihniyeti ve kendisinden sonraki etkisi hem dünya görüşü hem de dünya tasavvuru çerçevesinde ele alınacak; temel konular ile ana sorunlar gözden geçirilecektir.

  19, 26 mart, 2, 9, 16, 23, 30 nisan, 7 mayıs
  vefa salonu: 17:00-17:50

  sanat felsefesine giriş
  ihsan fazlıoğlu
  bu seminerde modern sanat felsefesindeki dört merkezî konu ele alınacaktır:
  -estetik özne
  -estetik nesne
  -estetik yargı
  -estetik değer
  insandaki sanat duyuşunun kaynağı, estetik nesnenin inşası ile insanın estetik nesne üzerindeki yargısının yapısı ve estetik değerin içeriği, bilimsel bilgi ile estetik bilgi arasında, kant felsefesi çerçevesinde yapılacak karşılaştırmalar üzerinden incelenecektir.

  16, 23, 30 nisan, 7 mayıs
  mavi salon: 14:00-14:50
 • istanbul universitesi'nde hocadir.
 • yeni başlattığı çalışma grubu katılımcılarını bırakma, ara sıra dersi ekme ihtimaline karşı "ölüm*ya da evlilik*- mecburen şehir dışına çıkılması- gibi şartlar dışında asla kabul edilemez. benim adımın geçtiği herhangi bir derse katılamazlar!" diye uyaran müthiş adam.

  ciddiyet budur, yapılan işe saygı nasıl olur göstermiştir. helâl olsun!
 • tatil yapmadığı, uyumadığı, yemediği içmediği söylenir.
 • "metafizikçinin* dini olmaz" diyen müslüman metafizikçi..
 • "bir at'a bir de it'e soyu, ırkı, cinsi sorulur." diyen büyük bir düşünür. karşısında bildiklerinizden emin olamıyorsunuz.
  her an abandone olabilirsiniz.
 • dönemin edebiyat fakültesi dekanıyla ilgili "cosmos benim için dönüyo tavırlı insan" cümlesini kuran hocamızdır kendisi.
 • arada anadolu aydınlanma vakfı toplantılarına lütfedip sunum ve anlatı yaparken, eğlenirken öğreten üslubuyla kalbimizi kazanmış aklımızı fethetmiş değerli alim ve arif.
 • ofludur, hocadur, rahattur, güldürür.

  islam ilim tarihi hususunda kıymetli çalışmalar yapmış ilmiyeci. kendisini nazarımda kıymetli kılan ilmin temel taşlarının farklı medeniyetlerde ve tefekkür dünyalarından nasıl idrak edildiğine dair yaptığı çalışmaları anlaşılır şekilde aktarabilmesidir. hazret bir husustaki iddiasını isbat için farklı yüzyıllardan farklı hususlarda verdiği misallerle beyninizi iğneler, bir o tarafa bir bu tarafa fırıl fırıl döndürerek idrake icbar eder. herhangi bir konferansından çıktığınızda, elinizde bir sürü bilgi kırıntısı, bunlar birbirleriyle irtibatlandırarak daha da kıymetlendiren köprüler, iddialar, sorular, kitaplar olduğu halde hem tenevvür etmiş hem ışığa aç şekilde kitaplara gömülmek isteyebilirsiniz.

  mesela size 0(sıfır)'ın farklı medeneiyetlerce idrakini anlattığında siz bu bilgiyi bilmekle hem aydınlanırsınız hem de artık bir çuval dolusu sorunuz vardır. sıfırı dinlerken de iddiaları isbata yönelik bir sürü bilgi önünüze serilmiştir.