• biz istanbul'u rumlardan zapt ettik. fetih günü onlar matem tutmak isterler. biz tezahürde bulunursak onların hissiyatını rencide ederiz. benim zamanımda bir kere istanbul'un fethi günü merasim yapmak istediler. ben bu hissiyat noktasını nazara alarak müsaade etmedim. bunlar hikmet-i hükümettir. çünkü hükümet tebaasının hepsinin hissiyatını da rencide etmemeğe çalışmalıdır

  abdülhamidi sani
 • doğrusunu isterseniz ben türk'üm ama türkçe havalardan ziyade alafranga havalar, operalar hoşuma gider. çünkü türkçe minördür. insana uyku getirir. hem de bizim türkçe dediğimiz makamlar türkçe değildir. yunan'dan, acem'den alınmıştır.

  abdülhamidi sani
 • birincisi maalesef osmanlının hazin sonunu daha da hazin hale getirmekten öte bir şey yapacak vizyonu yoktu.ve de sonu hüsran oldu.yönettiği devirdeki yanlış ve istiptad politikaları ile yok olmayı engellemek şöyle dursun ,bir imparatorluğun en büyük toprak kaybıyla ve batışına adeta ön ayak oldu.
 • bugün dogumgünü olan, ermeni ve selanikliler tarafindan darbe ile indirilmis basbug. türkün atasi..
 • birincisi çok beğenilmiş olacak ki ikincisi çekilmiş osmanlı padişahı.
 • hakkında kimya kitaplarında h2o simgesini kullanımını yasaklattığına dair birşeyler okuduğum osmanlı padişahı...

  dediklerine göre hamid the second (h2) is nothing (0) anlamına geldiğini düşünüyormuş.

  hamid the second is nothing: ikinci hamid hiçbir şeydir.
hesabın var mı? giriş yap