şükela:  tümü | bugün
 • birinci enternasyonelde yapılan hataları tekrarlamak adına bu kez daha ılımlı davranılmış ve sadece marksistler değil sosyalizmin her şeklini benimsemiş kişiler enternasyonele dahil edilmiştir.ancak bu yeni durumda ortaya pek çok yeni fikrin çıkmasını ve dusunsel bazda olsa bile bir birliktelik sağlanamamasına sebebiyet vermiştir.
  ikinci enternasyonel temelde iki sorunla karşılaşmıştır.
  bunlardan ilki bernstein'ın basını çektigi revizyonistler ile marksistler arasındaki çatışmalardır.bernstein'a gore gerçekleşen bir çok olay marksist tezi birçok bakımdan çürütmüştür.bernstein ozellikle 3 nokta uzerinde durmustur.
  ilkin,marx endustri kuruluşları büyüdükçe işçi sınıfının daha fazla sefalete suruklenecegini savunuyordu.ancak bernsteine gore 1873-1895 yılları arasında gıda maddelerinin fiyatları ortalama %40 oranında azalırken,işçi fiyatlarında yaklaşık %5 lik bir artış olmuş yani işçi sınıfı fakirleşmemeiş aksine zenginleşmiştir.
  ikinci olarak marx,endustri büyümüsenin monopollere yol açaçğını boylece sermayenin belli ellerde toplanacıgını savunuyordu,ancak 1890 sonrası gelişmeleri gostermişti ki endustrinin gelişmesi için geniş sermayelere ihtiyaç duyulmaktaydı bu yuzden de anonim şirketler kurulmaktaydı yani sermaye sahipliği azalmıyor aksine çoğalıyordu.
  ucuncu olarak marx ve engels yayınladıkları komunust parti manifestosunda işçinin ulkesi olmadıgını sınıfı oldugunu ileri suruyordu.bernstein’a gore ise işçinin vatanı vardır.birinci dunya savasının patlak vermesiyle tum ulkelerdeki işçilerin vatanlarını savunmak için cepheye gitmeleri bernstein’ı bu noktada da haklı çıkarmıştır.
  karşılasılan ikinci sorun ise fransız sosyalistlerin tutumlarıydı.fransız sosyalistleri tarihi gelişmelerinde etkisiyle son derece demokratikti ve doktrin olarak endividüzalim’i benimsemekteydiler.onlara gore enternesyonel kavramı hem anti-demokratikti hemde endividüalist tezle taban tabana zıttı.fransız sosyalistler getirdikleri bu eleştiriler ile marx ve engels’in buyuk olcude kan kaybetmelerine neden olmuştur.
 • (bkz: clara zetkin)
 • birinci enternasyonal'in merkeziyetçi ve disiplinli tutumundan farklı olarak esnek bir konfederasyon biçiminde (1889) kurulmuştur. öyle ki, dağılana kadar (1914) doğal ömründe sekiz kongresinin beşini bir genel sekreterliği, bağlayıcı bir merkez birimi olmadan gerçekleştirmiştir.

  döneminin sosyal-demokrat ve sosyalist partilerini uluslararası örgütü olmuştur.
  *
  kuruluşunun ilk yıllarında kendisini, birinci enternasyonal'i parçalayan anarşist akımlara karşı mücadeleye; erginlik ve son yılarını da kapitalizme ve kapitalizm içinde kapitalizme karşı mücadele yöntemi ve araçlarının niteliğine hasretmiştir.

  kapanışına da bu açmaz neden olmuş; yaklaşan savaş karşısında alınacak tutum tartışmaları sonrasında alınan kararla, kuruluşundaki felsefeye rağmen, "uluslararası dayanışmayı yurtseverliğe feda eden işçiler kendilerini yabancı bir devletin işçilerine karşı kendi burjuvalarıyla birleşmek zorunda kalmak gibi hayli bahtsız bir durumda" bulmuşlardır.

  güçlü önder ve teorisyenlerine karşı ve belki bu yüzden kafası epey karışık olmuş ve başından beri gevşekçe örgütlenmiş ikinci enternasyonal; "silahlarını kendi burjuvazisine çevirmek yerine, kendi ülkeleri adına diğer ülkelerin işçileri ile savaşa girme(k)" kararı sonrasında toplanan brüksel kongresi (1914)'nde bütün bütün çözülmüştür.

  not:tırnak içindeki ifadeler, editörlüğünü mete tunçay'ın yaptığı ve bilgi yayınevince yayınlanmış 'sosyalist siyasal düşünüş tarihi' cilt 1'de yer alan mikhail bakunin'in, "bir fransız'a mektuplar" adlı makalesinden alınmıştır.
 • "bütün dünya sosyalistleri, 1912'de basle'da, avrupa'da yaklaşmakta olan savaşı, bütün hükümetlerin "canice" ve gerici bir girişimleri olarak gördüklerini ve bu girişimin devrimi hızlandırarak kapitalizmin yıkılmasını çabuklaştıracağını ilan etmişlerdir. savaş çıktı, ve beraberinde bunalımları getirdi. sosyal-demokrat partilerin çoğu, devrimci taktikler yerine, gerici taktiklere saptılar ve kendi hükümetleri ile burjuvazilerinin yanında yer aldılar. sosyalizme karşı bu ihanet, ii. enternasyonal'in (1889-1914) çöküşü demekti."

  lenin

  sosyalizm ve savaş broşürü
 • ikinci enternasyonal, 1 mayıs'ı işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü(1889), 8 mart'ı dünya emekçi kadınlar günü olarak ilan etmiştir. bunun yanında günlük 8 saat çalışma prensibi hususunda uluslararası mücadeleye önayak olmuştur.

  1. dünya savaşı sırasında, ferdi ulusal partilerin savaşa karşı birleşik bir cephe oluşturamaması nedeniyle 1916'da dağılmıştır. ikinci enternasyonal'in fransa kolu'nun lideri jean jaures'in savaştan birkaç gün önce öldürülmesi, ikinci enternasyonal'in antimilitarist doktrini'nin yıkımını sembolize etmektedir.

  dağılmış olan ikinci enternasyonal 1920'de tekrar kurulmaya çalışılmıştır. ancak bazı avrupalı sosyalistler yeniden kurulacak olan enternasyonal'e katılmayı reddederek, 'international working union of socialist parties(iwusp)'i kurmaya karar vermişlerdir. 1923'de iwusp ve ikinci enternasyonal birleşerek labour and socialist international'i kurmuşlardır ve bu enternasyonal 1940'a kadar varlığını sürdürmüştür.

  2. dünya savaşı'ndan sonra iwusp'un devamı niteliğindeki socialist international / sosyalist enternasyonal kurulmuş olup, günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.
 • kautsky: o laflar boy boy
  lenin: seni siken atlı kovboy
  kautsky: atlı kovboya para verdim
  lenin: seni sikmeye geldim.
  kautsky: bu lafları atlattık
  lenin: götünde şampanya patlattık.
 • birinci enternasyonal'deki anarşikleri elemine etmiştir bunlar. çünkü enternasyonale göre işçi sınıfının hareketi politik bir hareket olmalıdır ve anarşistler hem güvenilmez hem de şiddet yanlısı gruplardan oluşmaktadır. birinci dünya savaşına kadar kah brüksel'de, kah zürih'te bir dağ otelinde toplanıp bol bol geyik yapmışlar, amma ve lakin bu geyikler bilhassa alman ve fransız işçi sınıfının örgütlenmesinde faydalı olmuşlar. savaş yaklaşırken "ulan napsak şimdi biz acaba?" minvalli sayısız toplantı düzenlenmiş. lenin, savaşın devrim yapmak için uygun bir ortam hazırlayacağını savunmuştur (ve de haklı çıkmıştır). almanlar ve fransızlar savaşı önlemek için epey uğraşmış, hatta fransa'da iş genel greve kadar gitmiştir. almanya'da ise, rus işgalinden çekinildiği ve her şeye rağmen kapitalist alman sisteminin çarlık rusyası'ndan evla olduğu gerekçesiyle genel grev göze alınamamış; bunun yerine parlementodaki sosyalist milletvekillerinin propagandaları ve rosa lüxemburg'un kişisel çabalarıyla yetinilmiştir.