*

şükela:  tümü | bugün
 • 1448'de ikinci murat yonetimindeki osmanli guclerinin deplasmanda hunyadi yanos komutasindaki hacli gucleri ile carpistiklari ve 3 gun suren kanli savas...osmanli tarafinin standart yeniceri taktigi ile hacli ordularini ezmis ve sahya gommustur...
 • tarih derslerinin vazgecilmez savaslarından biri...sinav sorusu...yıl 1448...osmanlı-haclı...2.murat zamanında olmustur.onemlidir cunku balkanlara türklerin kesin olarak yerleşmesini sağlamıştır
  bu savaştan sonra balkan ve avrupalıların türklere saldırı gücü sona ermiş ve savunmaya çekilmişlerdir.
  ( 1683 ii.viyana bozgununa kadar )
 • savaştan önce hunyadi yanos'un asıl fikri balkanlarda çıkarılacak bir isyanla birlikte zayıflayan osmanlı ordusunu tek bir seferde yok etmektir, ancak olaylar istediği gibi gelişmez. umutla beklediği arnavut destek kuvvetlerinin de gelmemesi üzerine yanos ordusunu kosovaya sürer fakat osmanlı ordusu çoktan haçlı ordusunun arkasındaki tepelerin eteklerini işgal etmiş beklemektedir. ağır zırhlı şövalyeleriyle tepeleri ele geçirip vagonlarını buraya yerleştiren yanos hafif ve ağır süvarileriyle osmanlı kanatlarına saldırarak savaşı başlatır. kanatlardaki rumeli ve anadolu askerleri süvari hücumu karşısında dağılmaya başlasa da yardıma gelen osmanlı süvarisi haçlıları bozup geri çekilmeye zorlar. bundan sonra yanosun yaptığı topyekun hücum bir kısım macar süvarisinin osmanlı karargahına kadar girmesine rağmen püskürtülür ve haçlı ordusunun son kalıntıları da ertesi gün yapılan osmanlı hücumuyla temizlenir. savaşa giren toplam 40-60 bin osmanlı kuvvetine karşılık osmanlı ordusunun verdiği kayıp 20-35 bin civarındadır ve çok ağırdır.
 • rumeli'deki osmanlı egemenliğinin dörtyüz yıl boyunca devam edeceğini müjdeleyen savaş. artık, bu savaşla birlikte batı dünyası osmanlıları bu topraklardan atma hevesinden vazgeçmiş, hatta savaştan beş yıl sonra başlayacak olan istanbul kuşatmasına da, bu bilinçle sadece yediyüz kişilik ufak bir kuvvet göndermiştir.
 • (bkz: #38229276)
 • bugün 568. yıldönümünü kutlamamız gereken ikinci murat dönemindeki büyük zafer.

  40 ila 60 bin kişilik osmanlı ordusu karşısında macar krallığı ve eflak beyliğinin 25 ila 30 bin civarındaki güçleri vardı. üç gün süren savaş osmanlı'nın ilk zamanlarındaki en uzun süren ve en çok kan dökülen savaşlarından biridir. bunun sebebi elbette her iki ordunun da dişe diş savaşmış olmasıdır. osmanlıların kayıp sayısı tam bilinmese de düşmakuvvetlerinin 17 bin kadar kaybı olduğu bilinmektedir.

  bu savaşın ardından balkan devletlerinin osmanlı karşısında savunmaya çekildiği ve osmanlıların balkanlara tam olarak yerleştiği kabul edilir.
 • osmanlılar’ın balkanlara yerleşmesini tescilleyen bir savaş olmasının yanı sıra osmanlı tarihinde phyrus zaferi örneklerinden birisini oluşturmaktadır verilen kayıp nedeniyle
 • phyrus zaferi olmaktan epey uzak bir savaş.

  reconquista'nın avrupa'da yarattığı doğu akdenizden müslümanlari gönderme algısını bitirmiştir. majör haçlı seferlerinden derin diplomasiye geçiş ve istanbul'un fethinde yardıma gelecek ordu sayısındaki azalma (gerek diplomatik gerek yetersiz görülme.) bu savaşın sonucudur. devamında da türk yüzyılı yaşanmıştır. (iran ve hindistan dahil.)

  varna'yla beraber mihenk taşı ve dünyada osmanlı kimliğinin pekiştiği en önemli savaşlardan biri.
 • 17-20 ekim’de 1448 tarihlerinde -iki buçuk gün- macar-eflak birleşik kuvvetleri ile osmanlı imparatorluğu arasında gerçekleşen savaş.

  öncelikle (bkz: hünyadi yanoş/@strumbannfuhrer2)

  son savaşından (bkz: #125033240) yenik çıkan ve uzun sefer’ini (bkz: #125031659) noktalamak zorunda kalan hünyadi yanoş (bkz: #12503566)1; ismini temizlemek, varna’nın öcünü almak ve balkanlar’da türkler’e karşı yeniden avantajlı konuma geçmek için eylül 1448’de tuna nehri’ni geçip imparatorluk topraklarına ileri harekata girişmiştir.

  bu sefer, savaş öncesi balkan milletlerinin türk idaresine karşı isyan etmesine ve bölgeye gelecek osmanlı ordusu’nu tek bir savaşta mağlup edeceğine inanan hünyadi yanoş’un şahsımca en hazırlıksız ve fiyasko seferidir. savaş öncesi hiçbir balkan ırkı tük idaresine karşı ayaklanmadığı gibi, varna savaşı’nın etkisinden dolayı alman ve arnavutlar da yanoş’a kuvvet vermemişlerdir. avrupa’daki bölünmüşlük bununla da kalmayıp sırp despotluğu savaşta tarafsızlığını ilan etmiştir ki hünyadi yanoş buna 30 bin kişilik ordusuyla sırbistan’a girip sırp despotu brankovic’i savaşa zorlayarak karşılık vermek istemiştir. ancak brankovic akıllı davranıp hünyadi yanoş’un topraklarından geçip gitmesini izleyip böyle büyük bir kuvvetle sıcak savaşa girmemiş ve macar ordusuyla ilgili kritik bilgileri osmanlı imparatorluğu ile paylaşmıştır.

  şimdi burada nasıl olup da sırplar’ın türkler’den yana tavır aldığını merak etmiş olabilirsiniz –şahsen benim ilgimi çekmişti-, açıklayayım efendim: varna savaşı’ndan (bkz: #125033240) sonra bağımsızlığını tekrar kazanan sırbistan, son yıllarda kendi topraklarında cerayan eden savaşların yaralarını sarmak için en azından kısa vadede herhangi bir savaş istemiyordu. aslında bu, çok mantıklıydı çünkü bu savaşlar sonrası sırp nüfusu önemli oranda düşmüş ve belli başlı sırp şehirleri de tahrip olmuştu. ülkede istikrar yoktu. işte böyle bir ortamda, hünyadi yanoş’un her zaman kendinden küçük gördüğü brankovic’i savaşa çekmesi gerçekten de küçük bir olasılıktır ki bu olasılık da macar ordusu’nun sırp topraklarına girmesiyle tamamen yok olmuştur.

  savaştan önce dikkat çekici bir diğer unsur da; arnavutluk’un başındaki iskender bey’in brankovic tarafından ikna edilip hünyadi yanoş tarafından savaşa girmesinin engellenmesidir. hal böyle olunca macarlar, türkler karşısına sadece eflak kuvvetlerinin desteğiyle çıkabilmişlerdir.

  savaş, kosova’da macar-eflak kuvvetlerinin osmanlı ordusu ile karşılaşmasından sonra cereyan etmiştir. türk tarafının 40-50 bin, macar-eflak tarafının ise 40-45 bin kişilik kuvvetinin olduğu sanılmaktadır. savaş ayrıca, ii. mehmet’in ilk savaşıdır ki söylemeden olmaz.

  17 ekim 1448’de hünyadi yanoş’un üç koldan türk kuvvetlerine hücuma geçmesiyle başlayan savaş, başlarda varna savaşı’ndaki gibi türkler aleyhine gitse de, merkez ordusundaki yeniçerilerin macar şövalyelerini püskürtmesi ve sonrasında dağılan kanatlardaki piyade ve süvarilerin macar-eflak güçlerini kapana almasıyla zafer yine türklerin olmuştur.

  iki buçuk gün süren savaşın sonunda, savaş alanına hakim olan türk tarafının kayıpları net olarak bilinmezken, macar-eflak birleşik güçlerinin kaybı 15 bin kadardır ki bu gerçekten müthiş bir zayiattır. aslında bakıldığında türk kuvvetlerinin de kaybı çoktur çünkü bu savaş, osmanlı imparatorluğu’nun kurulmasından beri yaptığı en kanlı savaşlardan biridir. bu kadar çok zayiatın olmasının başka sebebi de, savaşın uzun bir müddet başa baş giderken zaferin yine bir anda türk tarafına dönmesi ve bu periyotta iki ordunun da dişe diş harp etmesidir.

  savaş sonrası –klasik olacak ama-, avrupa türkler karşısında savunmaya geçmiş ve bu durum 1683’e kadar sürmüştür.

  ve ayrıca; hünyadi yanoş (bkz: #125035661), brankovic tarafından esir alınmış ve 100 bin florin karşılığında ülkesine dönmesine izin verilmiştir.