• seyhulislam feyzullah efendi'nin de linç edildiği bir ayaklanma sonucunda tahtan indirilen padişah.
 • bildiğim kadaıyla, ordusunun başında bizzat sefere çıkmış son osmanlı padişahıdır.

  çok yanlış bir zamanda tahta çıkmış (1683-1699 savaşları esnasında; 1695), devasa boyutlara ulaşmış olan korkunç yangını söndürmeye gücü yetmemiştir.
 • şair padişahlardandır. mesturi ve ikbal mahlaslarıyla şiirler yazmıştır.
 • 1695'te lugoş ve 1696'da ulaş'ta avusturyalılara karşı zafer kazanmıştır. ancak 11 eylül 1697 zenta'da osmanlı ordusu korkunç bir bozguna uğrayınca, bir daha sefere çıkmamış, kendini av işlerine bırakmıştır. av sevdası bakımından babası dördüncü mehmet'ten geri değildir. devlet işlerini ilk dönemde amcazade hüseyin paşa üstlenirken zamanla şeyhülislam feyzullah efendinin nüfuzu artmıştır. padişahın edirne'den gelmek istemeyişine ve karlofça antlaşmasına tepkili olan istanbul esnafı, yeniçeriler ve ulemanın çoğunluğu 1703'te istanbul'dan gelerek padişahı indirmişler, feyzullah efendi'yi ise öldürmüşlerdir. (bkz: edirne vakası)
 • kimsenin batıyla savaşı düşünmeye dahi cesaret edemediği bir zamanda ordusunun başına geçip önce rusya'yı sonra avusturya imparatorluğunu birer tokatta deviren türk tarihinin son cihangiri.

  4 tepeli'nin uyarısıyla internette şöyle bir gezildiğinde görülen gerçek: sultan mustafa'nın rusya'ya seferi yok. yok da ben hala rus ordusuyla bir temas olduğunu düşünüyorum. padişahın üç avusturya seferlerinden birinde prenslik seviyesinde rus bir ordusuyla savaşılmış olabilir. araştırıp dönücem ben size...
 • kendisi gözü kara ve yaman bir padişah olsa da paşaları ve vezirleri bir boka yaramayan adamlar olduğundan batıya yaptığı seferlerden eli boş dönmüş, son seferi zenta savaşı'nda ise osmanlı'nın bir daha batıya karşı burnunu bile kaldıramayacak kayıplar vermesine engel olamamıştır.
 • dördüncü mehmet' in büyük şehzadesidir.
  sefere çıkan osmanlı padişahlarının sonuncusudur.
  1687 ' de babası tahttan indirildiğinde hükümdarlık için ideal adayken, ekber evlâd olan dördüncü mehmet' in kardeşi ikinci süleyman tahta oturtulmuştu. ikinci süleyman öldüğünde ise yine ekber evlâd olan ikinci ahmet tahta oturtuldu. nihayet ahmet' in ölümünden sonra mustafa 1695' te tahta oturtuldu.
  saltanatı 1695 - 1703 yılları arasındadır.
  1703 ' te, tarihe edirne vakası veya feyzullah efendi vakası diye geçen korkunç ayaklanma neticesinde tahttan indirilip, 11 şehzadesiyle birlikte istanbul' a getirilip topkapı sarayındaki kafes kasrına kapatıldı.
  tahttan çekilerek yerini kardeşi üçüncü ahmet' e bıraktı.
  yine aynı yıl ya üzüntüden yaşama isteğini yitirerek ya da bilinmeyen bir nedenden öldü.
  oğulları ; birinci mahmut, mehmet, selim, murat, ahmet, üçüncü osman, hasan, hüseyin, küçük ahmet' tir.
  mahmut ve osman padişah olmuşlardır.

  tema :
  (bkz: osmanlı şehzadeleri)
 • 15 temmuz 1703'te istanbul'da yeniçeriler ve esnaf, at meydanı'nda toplandı. tarihe "edirne vakası" olarak geçen ayaklanmaya 20 bini asker, 50 bin kişi katıldı. isyancılar edirne'ye yürüyüp ikinci mustafa'yı tahttan indirdi.
 • son kez avrupa'dan cariye getiren padişah.
 • her sene sınavda cıkar diye ezberliyorum adamı
hesabın var mı? giriş yap