şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tüm yunanistan'ı egemenliği altına alarak oğlu büyük iskender'in imparatorluğunun temellerini attı. gençliğinde bir süre rehin kaldığı thebai'de, ünlü komutan epaminondas'tan önemli savaş taktikleri öğrendi. makedonya tahtına philippos'tan önce abisi perdikkas çıktıysa da onun iö 359'da dağlı kabililerin ayaklanması sırasında öldürülmesi üzerine philippos kral oldu. zaman yitirmeden bir makedonya ordusu kurmaya girişti. dağlı kabilileri yenerek makedonyanın sınırlarını genişletti. kentler arası antlaşmazlıklardan yararlanarak yunanistan'da egemenlik kurmak için çalıştı.
  iö 358'de altın madenlerine geçit sağlayan amphipolis'i atinalılardan aldı ve daha sonra bu bölgede fillippoi kentini kurdu. iki kent daha ele geçiren philippos, amphipolis'i atinaya geri vereceğine söz vererek yunanlıları yatıştırabildi. iö 352'de aniden harekete geçip tesalye ve manisayı işgal etti. iö 347'de ise olynthos'u ele geçirdi. sonraki yıl thebai ile ittifak kurarak, kutsal delfi kentini işgal etmiş olan phokisliler'i bozguna uğrattı.
  philippos, yunan kültürünü çok iyi özümsemiş, yetenekli bir devlet adamıydı. büyük rüşvet ve vaatlerle atinanın direnişini önledi ve yunanistan üzerinde egemenlik kurdu.iö 346'da delfi'de pythia spor yarışmalarını düzenlemekte, kendisini işgalci değil, gerçek bir yunanlı saydığını gösterdi. atinalı demosthenes, philippos'u yunan kent devlerini birbirine düşürmeyi amaçlamakla suçluyordu. oysa, philippos'u yunan kent devletleri arasındaki kavgalara son verecek ve persler'e karşı yapılacak seferde onları zafere ulaştıracak güçlü bir önder olarak görenler de vardı.
  daha sonraki yıllarda philippos egemenliğini kuzeye doğru yaymaya çalıştı. tüm yunanlıların başkomutanı olarak kabul edildi ama planlarını tamamlayamadan öldürüldü. karısı olympias'tan olan oğlu büyük iskender tahta çıktı.
 • büyük iskenderin babası.

  her ne kadar oğlunun şöhretinin altında ezilse de, kendisini tanırım, o da büyük adamdır. büyüklüğü binlerce sene önce başarılı bir swot analizi yapmış olmasından gelir. zaman atina ve sparta etrafında toplanan yunan şehir devletlerinin zamanı iken, o zamanlar pella diye anılan şehirde doğmuş, kral olmuş ve peloponez savaşlarında birbirlerini tüketen yunan devletlerini alt etmenin yolunun makedonları birleştirmekten geçtiğine uyanabilmiştir. çevredeki "fırsat"ı görüp kendi "güçlü" yönlerini bu fırsattan yararlanma uğruna kanalize edebilmiş yani bu efendi.

  hayatını gözden geçirince düşülmesi gereken birkaç not:

  - iskender'i doğuran hanımı olimpias'tan sıkça ayar yemiş,
  - "yunanistan ve trakya bize yeter, anadolu'ya geçip perslerle dalaşmaya hiç gerek yok" gibi bir laf etmiş,
  - oğlunun dünyaları dize getiren bir komutan olmasında aristoteles ve leonidas'tan eğitim almasını sağlayarak çok büyük bir rol oynamış,
  - hayatının ileri dönemlerinde kendini vurduğu alkol alışkanlığı nedeniyle cemiyete rezil olup oğlunun da aşağılamasına maruz kalmıştır.
 • büyük iskender'in babası. belki de ömrü vefa etse büyük philip olarak anılacak kişi.

  23 yıllık hükümdarlığında kuzey yunanistan'ın yarı göçebe, hayvancılıkla uğraşan, atina, sparta gibi şehirlerce barbar olarak küçümsenen makedon ulusunu korint ligi'nin lideri konumuna getirmiş, yunan yarımadasını hakimiyeti altına almıştır.

  büyük pers harekatını gerçekleştiremeden suikaste kurban gitmiştir. düşlediği harekatı gerçekleştirmek ise oğluna kısmet olmuştur.

  (bkz: kısfmet)
  (bkz: büyük iskender)
 • plutarkhos'un, büyük iskender'in hayatını anlattığı kitaba göre ölümündeki en büyük şüpheli karısı olimpias'tır
 • aynı zamanda antik yunan olimpiyatlarında yarışmış bir atlettir.
 • bugün bulgaristan sınırları içersinde kalan filibe ya da plovdiv olarak bilinen şehri, trakların kurduğu odrysian krallığı'ndan m.ö. 342'de alarak, philip'in şehri anlamına gelen philippolis ismiyle yeniden kurmuştur.
 • eşi olympias'ın teşvikiyle, katili pausanias adında bir soyludur.
 • büyük iskenderin babası.
  istanbulu fethetmek için aysız, karanlık, yıldızsız bir gecede ordusunu şehrin yakınlarına kadar sokar. ne olduysa birden ışıklar parlar, ortalık gündüz gibi aydınlar. adı, istanbulu fethedemeyen imparatorlardan biri olarak tarihin tozlu sayfalarındaki yerini alır.
 • "bir aslanin komuta ettigi geyikler ordusu, bir geyik tarafindan komuta edilen aslanlar ordusundan daha tehlikelidir."

  ikinci philippos'a atfedilen soz.