şükela:  tümü | bugün
 • birinci ibrahim ve saliha dilaşub sultanın oğlu. hayatının 40 yılını bir zindanda geçirdikten sonra topu topu 4 yıl iktidarda kalmış.zaten bu 4 yılın da son 2 yılını yatalak olarak geçirmiş. nasıl olsa gidicidir diyerek onun da eceliyle ölmesine (1691) izin vermişler.
 • al bundy'nin padişah versiyonu...
 • sultan ikinci süleyman 15 nisan 1642'de istanbul'da doğdu. babası sultan birinci ibrahim, annesi saliha dilaşub sultan'dır. orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. dindar, dürüst ve akıllı bir insan olan annesi saliha dilaşub sultan tarafından titizlikle yetiştirildi. oğluna, gerekli bilgileri bir yandan kendi veriyor, bir yandan da hocalar tutuyordu.

  hayatının kırk yılını bir dairede hapis geçiren sultan ikinci süleyman cesur, dindar, vatansever, merhametli ve nazik bir insandı. rüşvet ve sefahata son derece düşmandı. padişah olduğu sırada askeri zorbaların ortalığı karıştırması üzerine onlarla mücadeleye girişti ve kısmen de olsa asayişi sağladı.

  sultan ikinci süleyman, 4 yıl gibi kısa bir süre padişahlık yaptı. bunun son iki yılını yatak hastası olarak geçirdi. gün geçtikçe zayıflıyordu. 22 haziran 1691 günü edirne'de vefat etti. cenazesi istanbul'a getirilerek süleymaniye camii yanında kanuni sultan süleyman türbesine gömüldü.
 • osmanli devletinin 20. hukumdari olan 2. suleyman isyan sonunda tahtan indirilen abisi avci mehmed arkasindan sultan olmustur. 3 yil 8 ay lik hukmu sirasindaki tek olumlu icraati sadaret mevkiine getirdigi koprulu mustafa fazil pasa vasitasi ile rusvete karsi verdigi savastir.
 • hz. süleyman'in saltanatindan baslatirsak, kanuni sultan süleyman'a verilen isim...
 • sultan ibrahim’in oğlu olan şehzade süleyman, ağabeyi dördüncü mehmed’den üç buçuk ay küçük olduğu için tahta çıkmak için tam 40 sene boyunca kendisinden önce hükümdar olan ağabeyinin tahttan indirilmesini beklemek zorunda kalmıştı. 1687’de ‘ikinci süleyman’ unvanıyla padişah olduğunda da imparatorluğu viyana bozgunuyla karşı karşıya bulmuş, ölümü de talihsizce olmuş ve sarayın hekimbaşısı padişahı dört sene sonra aşırı diyet yaptırarak açlıktan öldürmüştü.

  şehzade süleyman, ağabeyi dördüncü mehmed’den üç buçuk ay küçük olduğu için tahta çıkmak için 40 sene beklemek zorunda kalmış, 1687’de padişah olduğunda imparatorluğu viyana bozgunuyla karşı karşıya bulmuş, bu talihsiz hükümdarın ölümü de talihsizce olmuş, sarayın hekimbaşısı padişahı dört sene sonra aşırı diyet yaptırarak açlıktan öldürmüştü.

  sultan ibrahim, 1648’de tahttan indirildiği zaman yerini en büyük oğlu dördüncü mehmed aldı. şehzade süleyman, ağabeyi ile aralarındaki bu üç buçuk aylık fark yüzünden tahta ancak 40 yıl sonra çıkabilecekti.

  dördüncü mehmed’in tahttaki durumu, 1683’te viyana önlerinde başlayan bozgunun durdurulmaması yüzünden sarsıldı. askerler, 1687 ağustos’unda macaristan cephesini bırakıp istanbul’a dönerek padişahı tahttan indirdiler ve sadrazam vekili köprülüzáde fazıl mustafa paşa’nın gayretleriyle de 8 aralık 1687’de, tahta şehzade süleyman getirildi.

  ikinci süleyman, 40 yıllık hapis hayatından sonra çıktığı tahtta dört yıl kalabildi ve hükümdarlığı ilk gününden son gününe kadar sıkıntılarla dolu olarak geçti.

  sultan, 25 ekim 1689’da köprülü ailesinden fazıl mustafa paşa’yı sadrazamlığa getirince işler bir ara düzelmeye başladı. yeni sadrazam niş, semendire ve belgrad’ı geri aldı, bozulan devlet düzenini yeniden kurmaya çalıştı. padişah ise birdenbire hastalanıp yataklara düştü. vücudu gün geçtikçe su toplayıp şişiyor ve içoğlanları tarafından yerinden kaldırılırken bile ağır acılar yaşıyor ve hekimlerin tedavisi bir cevap vermiyordu. hekimler, sadrazama padişahın birkaç aylık ömrü kaldığını söylemişlerdi. padişahın günden güne daha da fenalaştığını gören devrik sultan dördüncü mehmed’in taraftarları ve sadrazam fazıl mustafa paşa’nın muhalifleri gizliden gizliye örgütlenmeye başladılar.

  sadrazam, 1691 baharında avusturya üzerine yeni bir sefer düzenlemek için büyük bir ordu topladı ama padişahın kendisi seferde iken ölmesi durumunda dördüncü mehmed’in veya oğlu şehzade mustafa’nın tahta geçirilmesi endişesini taşıyordu. devlet ricalinin hazır bulunduğu bir toplantıda tahtın garanti altına alınması maksadıyla ikinci süleyman’ın ordu seferde bulunduğu sırada edirne’ye götürülmesine karar verildi.

  fazıl mustafa paşa toplantıdan çıkan kararı ikinci süleyman’a arzettiğinde padişah, ‘behey paşa, gör bak ne haldeyim. bu, hastalık ile seyahat etmem nasıl mümkün olur? vezirler hálimi bilmez. ancak dün gel bugün git derler’ diyerek tepki gösterdi, fakat sadrazamın ağzından gerekçeleri dinleyince edirne’ye gitmekten başka çaresinin olmadığını anladı ve edirne’ye önce hanedanın diğer erkeklerini gönderdi.

  devlet ricáli ise, padişahın yolda ölmesi durumunda yerine kardeşi şehzade ahmed’in geçirilmesine karar vermiş ve sultanın ölümünden sonra cesedinin bozulmaması için gerekli malzemelerin tedarikine başlanmıştı.

  ikinci süleyman sağ salim edirne’ye ulaşmıştı ama bu uzun ve yorucu yolculuk padişahın hastalığını daha da artırmıştı. padişah, fazıl mustafa paşa’nın avusturya seferine çıkmasından dokuz gün sonra, 1691’in 22 haziran’ında edirne sarayı’nda öldü. bütün hazırlıklar daha önceden tamamlandığı için cesedin teçhiz, tekfin ve tahnidi de hemen yapıldı.

  talihsiz padişahın ölümü gayet ilginç olmuştu. tarihçi defterdar sarı mehmed paşa’nın ‘zübde-i vekayiát’ isimli eserine göre, hekimbaşı sultan’ı fazla diyet yaptırarak öldürmüştü. hekimbaşı büyük hayátizáde mustafa fevzi, daha sonra ‘sultan süleyman’a fazla perhiz ettirdiği, su içmesini bile yasakladığı ve böylelikle padişahın ölümüne sebep olduğu’ gerekçesiyle yedikule’ye hapsedildi ve hekimbaşılığa 24 haziran 1691’de tabli hasan efendi tayin edildi.

  sultanın cenazesi de bu arada istanbul’a doğru yola çıkarıldı ve arabayla taşınan cenazenin haziran sıcağında bozulmaması için, cesedin etrafı buzlarla sarıldı.

  murat bardakci

  http://www.hurriyet.com.tr/…asam/3397890.asp?gid=57
 • (bkz: ben süleyman)
 • ilginç bir padişahtır. dönemi iyi bilinmez aslında. rodos şövalyeleri ile ilişkisi olmuştur. hatta kutal emanetlerden de vermeye kalkmıştır. köprülüleri ilk sadarete getiren de odur. biraz gizemli bir 4 yıl padişahlık yaptı. ölümü de öyle oldu. her yeri şişmişti. hemen iç organlarını gömdüler. iç ve dış entrikalara sahne olduğu için dönemi biraz daha incelenmeli sanırım.
 • köprülülerin gölgesinde kalan padişahlar serisinin başında yer aldığı için adı, varlığı pek bilinmez. devlet sistemine yaptığı iyiliğin bedelini isminin yoklukla malul olmasıyla ödemiştir.
hesabın var mı? giriş yap