1. tamamlama
  2. ilgili subaylık için (bkz: s4)
  3. türk silahlı kuvvetlerinde levazım sınıfının yeni adıdır.
  4. kemâle erdirme, mükemmelleştirme.
  5. ihmal olmalı bu branşın adı.

    (bkz: lojistik)
  6. yedekleme, takviye yapma.

ikmal hakkında bilgi verin