şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ilam a yani bir yargı kararına dayanmadan açılan, açarken hiçbir belge veya senede ihtiyaç duyulmayan, işbu halde açıldığı halde saf borçlu eğer 7 gün içinde itiraz etmezse donuna kadar herşeyini alabilceğiniz* ve yine bu süre içinde mal beyanında bulunmazsa 10 gün hapis yatmasına dair ceza kararı alabileceğiniz alacak takip usuludur.

  (bkz: ilamlı icra takibi)
  (bkz: icra müdürü)
 • (bkz: ilam)
 • icra isteminde bulunanin elinde senet turunden guclu bir kanit olmasi halinde isler.
 • genelde çek, senet vb. likit alacaklar için yapılan takiptir, adi takip de denir. (bkz: iik)

  gayrımenkulle ilgili bir alacak söz konusu ise, mahkeme ilamı çıkartmak mecburidir. ancak yanılmıyorsam bunun tek istisnası, kiracının evden tahliye edilmesi ile ilgili davalar. bunlarda ilama gerek olmaması lazım.

  gelen ödeme emri'ne, (bkz: örnek 49) 7 gün içerisinde bu imza benim değil/bu borç benim değil diye itiraz edebilirsiniz. (veya yetkiye itiraz yapılabilir) bu 7 günü geçirdiğiniz taktirde gecikmi$ itiraz yapmak gerekir, (gecikmi$ itiraz, engelin kalkmasından en fazla 3 gün sonra yapılabilir) ki bunu bir belgeyle ispat etmeniz gerekir. bu sürede itiraz etmezseniz borcu kabul etmiş sayılırsınız.

  icra takibinin durdurulabilmesi için alacağın en az 1/4'ünün teminat olarak bırakılması ve devamının da en fazla 3'er aylık sürelerde ödeneceği taahhüt edilmelidir.

  borçlu 7 gün içerisinde itiraz ederek takibi durdurursa, alacaklı 6 ay içinde itirazı kaldırmak için ba$vurabilir. ba$vuru sırasında $u üç belgeden birini dosyaya koymak zorundadır:
  imzası ikrar edilmiş adi senet, imzası noterlikçe tasdik edilmiş senet, resmi daireden alınmış belge ya da makbuz
 • sözünüze kredi şeklinde reklamı yapılan ve sadece dedikoduyla bile yapılabilen ve aşırı sosyalleşen tiplerin çok başını ağrıtan takiptir.
 • son zamanlarda bu tür sahtekarliklar yapiliyor. akşam gazetesinde konuyla ilgili yazi bilgilendirici olabilir.
  icradan yazı gelirse ne yapılmalı?
  buz kalıbından jeton yapıp otomatları soymayı icat eden yurdum insanı
  yaratıcılıkta sınır tanımıyor. kolay yoldan köşeyi dönme peşinde
  olanların son numarası, hiç tanımadığı kişileri icraya vermek. 'bu da
  ne böyle?' diyebilirsiniz. izninizle kısaca açıklamak istiyoruz.
  günün birinde icra piyangosu size de çıkabilir. sakın 'benim kimseye
  borcum yok' diye kendinizi kandırmayın. gerçekte borcunuz olmasa bile
  üzerinize düşenleri yapmazsanız, 'kutu gibi' borcunuz ortaya
  çıkabilir. yani, dikkatinizi çekmek istediğimiz olay herkesin başına
  gelebilir.

  belgesiz borçlar
  kişiler arasındaki borç-alacak ilişkisinin kanıtlanması genellikle,
  alacaklının elinde olan kambiyo senedinin ibrazıyla oluyor. bu tür
  senetler ibraz edildiğinde, borçlunun çeşitli sebeplerle itiraz etmesi
  söz konusu olabiliyor. borç-alacak ilişkisinin yargı kararına
  dayanması halinde ise borçlunun ayrı bir dava açması gerekiyor.
  anlatmak istediğimiz olay mahkeme kararına ya da kambiyo senedine
  dayalı olan borçlarla ilgili değil. ortada hiçbir belge olmadan da
  kişiler arasında borç-alacak ilişkisi doğabilir. bu tür borçlarda
  alacaklı, tahsilat için icra dairesinde 'ilamsız takip' başlatabilir.

  süreç nasil işliyor?
  herhangi bir belgeye dayanmasa bile alacaklı olduğunu ileri süren bir
  kimse, başka birisi hakkında ilamsız icra takibi başlatabilir. bunun
  için icra dairesine bir dilekçeyle başvurması yeterli. icra dairesine
  başvurmanın ciddi bir maliyeti de yok. bugün itibariyle bir başvuru
  için 18,40 tl başvuru harcı yatırılması yeterli.
  bu süreci iyi bilen bazı 'uyanıklar', ilk adım olarak gözüne
  kestirdiği bazı kişilerin kimlik ve adres bilgilerini ediniyorlar.
  ikinci adım olarak, bu kişiler hakkında ilamsız icra takibi
  başlatıyorlar. takibe konu edilen borç miktarı ise tamamen üçkağıtçı
  kardeşlerimizin insafına kalmış.

  ödeme emri
  icrada dosya açıldığında ilk adım olarak icra dairesi borçlu olduğu
  bildirilen kişiye 'ödeme emri' gönderiyor. ödeme emrini alan ve
  gerçekte borçsuz olan kişilerden bir kısmı; 'adamı tanımam, etmem
  benim borcum yok' deyip eylemsiz kalıyor.
  bir kısmı, yakın çevresinde bulunan 'bilgisiz fikir sahiplerine'
  danışıyor. bu kişiler de 'komşu komşunun eşeğini türkü çağırarak arar'
  felsefesine uygun olarak, 'bir şeycik olmaz, rahat ol' diyerek akıl
  veriyor. vatandaş da bu akla uyarak 'kulağının üzerine yatıyor.'

  artik borç var
  ödeme emrine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde itiraz
  edilmediği takdirde, olmayan borcu ödemek zorunda kalıyorsunuz. yani,
  artık böyle bir borcunuz var. herhangi bir nedenle ödeme emrine itiraz
  etmeyenlerin, 'menfi tespit davası' açıp borcun olmadığını
  kanıtlamaları gerekiyor. bu dava açılıp sonuçlanana kadar iş işten
  geçiyor. çoğunlukla hayali alacaklı tahsilatı yapmış ve kayıplara
  karışmış oluyor.

  ne yapilmali?
  böyle bir durumla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken; ödeme
  emrine 7 gün içinde itiraz edilmesidir. ödeme emrine itiraz
  edildiğinde icra takibi kendiliğinden duruyor. ödeme emrine itiraz
  edildiğinde, icra müdürünün itirazın haklı olup olmadığına karar verme
  yetkisi yok. bu durumda alacaklı olduğunu ileri süren kişinin
  'itirazın iptali davası' açması gerekiyor. hayali alacaklı durumunda
  olan kahramanlarımız genellikle bu yola başvurmuyorlar. dolayısıyla
  olay çözülüyor. yine de, başına böyle bir iş gelenlerin süreci iyi
  izlemelerini ve dosyanın kapandığından emin olmalarını öneriyoruz.

  kaynak: akşam gazetesi / prof. dr. metin taş, sezgin özcan / 07.06.2011
 • pek yakında kapatılmış bir şirket içerisinde bulunan ve mark olarak var olan alacağım karşılığında 10 yıldır geri alamadığım param için başlatacağım icra takibidir.
 • yönetici olduğum için mantolama yaptırdığım şirket tarafından borçlarını ödemeyen dükkan sahipleri yerine bana başlattığı ödeme emri. şimdi itiraz etsem mi etmesem mi düşünüyorum bakalım başıma neler gelecek daha..
 • zaman kazanmak için; ödeme emri ekinde takip dayanağı belgenin sureti yok diye (hakikaten yoksa tabii) itiraz edip, ödeme emrini iptal ettirebildiğiniz takiptir.