• tarafların birbirine önyargı ile yaklaşması ve antenlerinin söylenenleri/ yapılanları algılayıp iletememesi durumudur.
    aslında kişilerin birbirine kapalı olmasıdır.