şükela:  tümü | bugün
  • ilişkisel pazarlama; bir işletmenin, mal tedarikçileri, hizmet tedarikçileri, rakipler, kar amacı olmayan örgütler, kamu kuruluşları, son kullanıcıları, aracı müşterileri, işlevsel bölümler, işletme iş görenleri ve işletme birimlerinden biri veya birkaçı ile iyi ilişkiler kurabilmesi, geliştirebilmesi ve bu ilişkileri koruyabilmek doğrultusunda gerçekleştirdiği bütün pazarlama faaliyetlerini kapsayan süreçtir.
  • müşteri sadakati olgusunu ortaya çıkarılmasını sağlayan pazarlama sürecinin, ilişkilere dayanarak yürütülme süreci.
  • ilişkisel pazarlama** bir pazarlama teorisidir. ortaya çıkmasının altında iki ana neden vardır:
    -işletmelerin uzun dönemli başarısının altında firmaya bağlılığı olan müşterilerin olması,
    -hizmet sunumundaki çalışanların müşteri kazanmada ya da elde tutmada önemli bir role sahip olması, bunun da ancak ilişki kalitesinin yüksek olmasıyla sağlanabileceği görüşüdür.

    öncülerinden olan grönroos iskandinav ekolünü "pazarlama, katılımcı tarafların amaçlarını karşılayacak şekilde uzun dönemli müşteri ilişkilerinin tesis edilmesi, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesidir. bu; karşılıklı değişim ve taahhütlerin yerine getirilmesi ile olur" cümlesi ile özetlemiştir. ilişkisel pazarlamanın temel bileşenleri; bağlılık, empati, karşılıklılık, güven ve vaattir.