şükela:  tümü | bugün
  • kuran-ı kerim dir. her ne kadar kuran kitap haline getirilmeden önce arapça metinler olduğu bilinse de, kitap haline getirilmiş ilk eser olarak kuran-ı kerim olduğu görünmektedir. o dönem, günümüz arapça harfleri, noktalama işaretleri ile yazılmış başka bir arapça kitap yoktur. bu da akıllara çok başka sorular getirmektedir.
  • kuran, üçüncü halife osman’ın sahabelerce ezberlenmiş ayetleri derleyip kayıt altına aldığı mushaf'tır. ancak, ilk arapça kitap olduğu doğru değildir. ayetlerin kayıt altına alındığı ve bu haliyle günümüze kadar gelen mushaf’tan çok önce zengin arap edebiyatı ve kültür ürünü –bir kısmı yine günümüze kadar gelen- yazma eser vardır.

    bknz: `:http://musalparslanarapdili.blogcu.com/…ati/8645053`
  • sevan nişanyan ın bu konu üzerine yaptığı “kuranın kültürel kaynakları ve terminolojisi” bir konuşmanın videosu aşağıdadır. bu konuşma ciddiye alınırsa, evet, kurandan önce kitap yazabilecek kadar gelişmiş bir dil değildi arapça. çünkü arapça bir yazı dilinden çok konuşma diliydi. dönemin yazı dili aramice idi ve o dönemde, o bölgedeki hemen tüm kitaplar aramice, süryaniceve ibranice olarak yazılmıştır. süryanice ve ibranicenin kökeni de aramice’ye dayanır. kuran’dan önce kitap olarak hazırlanmış bir arapça kaynak yoktur. varsa söyleyin çünkü ben de çok merak ediyorum

    video