şükela:  tümü | bugün
 • ingiltere'de en son 1805'te kullanılan kavram. avam kamarası'nın bakanları suçlama ve lordlar kamarasının da suçlanan bakanları yargılama yetkisine sahip olması durumu.
 • (bkz: clinton)
  (bkz: monica lewinsky)
  (bkz: mavi elbise)
 • abd tipi başkanlık sisteminde, başkan halkın oylarıyla seçilir ve siyasal açıdan sorumsuzdur. onu görevden almanın tek yolu ise, impeachment, yani cezai sorumluluktur. suçlu bulunursa görevine son verilir. ancak bu süreç sadece 1868 yılında başkan andrew jackson için başlatılabilmiştir, ondan da bir sonuç alınamamış, suçsuz bulunmuştur bu zat. işte, öyle de uçsuz bucaksız yetkileri var bu adamların, dokunamıyosun.

  * vinny düzeltti, o başkan andrew johson olacak.
 • (kşz: gensoru)
 • ing. itham
 • amerika'da başkan aleyhine yapılan bir nevi meclis soruşturmasıdır.andrew johnson'a yapılan soruşturma, richard nixon'ın watergate skandalı ve bill clinton'ın lewinsky skandallarına* yapılan araştırmalar buna örnek gösterilebilir.
  edit: wikipedia derki nixon'a başlatılmamıştır. başlatılmak üzere iken nixon istifa etmis.*
 • etimolojik köken olarak latince impedicare fiiline dayanır ve engelleme, önleme, zorluk çıkarma anlamına gelir. görünüşüne aldanıp "şeftaliye döndürme operasyonu" şeklinde algılanmaması menfaatimiz icabıdır.

  amerika'da anayasalarının ikinci kısım birinci maddesi icabı bu hak, ve hatta bir yerde yükümlülük, sadece ama sadece temsilciler meclisi'ne, ki tastamam uymamakla birlikte bizim temsili demokratik sistemimizdeki meclise, aittir.

  parlamenter sistemlerde ve başkanlık türü yönetimlerde farklı tür uygulamaları mevcuttur. mesela türkiye'de bir nevi padişah müsveddesi olan cumhurbaşkanları vatana ihanet suçlamasıyla impeach edilebilirler. onda da yine meclisin hakkı vardır.
 • abd anayasasına göre başkanlık sisteminde temsilciler meclisi'nin yetki alanında bulunan bir tür soruşturma. başkana yönelik suçlamanın gerçekleşmesi durumunda başkan cezai yönden sorumlu olur. bu noktadan sonra başkanı yargılama yetkisi yüksek mahkeme başkanı başkanlığındaki senatoya aittir. başkan hakkındaki mahkumiyet kararı hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oyuyla verilebilir.
 • allan lichtman'ın iddiasına göre görev süresi dolmadan önce donald trump'un başına gelecek olan soruşturma yöntemi.

  (bkz: allan lichtman/#64042759)