şükela:  tümü | bugün
 • lat. ovidius'a atfen, orta yol en güvenlisidir anlamına gelen söz. ing. you will travel safest in a middle course.

  (bkz: ibiş)
 • "her medyanın, kendi çıkarları doğrultusunda tutup, yücelttiği bir ibiş her zaman vardır" gibi bir anlama gelen söz.
 • askere gidecek gence verilecek en önemli öğüt..ne en önde ol, ne en arkada..
 • sosyal bilimlerin gelişiminde görülen "pattern'i" özetleyen bir ilke. iki kutupta meydana gelen aşırılıklardan sonra bulunan orta yol. bir sosyal bilimci mutlaka bu "pattern'i" isimlendirmiş olmalı ama ne olduğunu bilmediğim için buraya yazıyorum.

  mesela; ceza muhakemesinin gelişimi incelendiğinde, tarihsel süreçte sanık ile ilgili temel olarak üç ayrım izlendiği görülür. başlangıçta sanık ve suçlu arasında bir ayrım yapılmamakta ve sanığın suçluluğu peşinen kabul edilmekteydi. ancak aydınlanma döneminde ise ilk uygulamaların tam tersi olarak sanık baştan masum kabul edilmeye başlandı. ne var ki bu iki ayrım da ihtiyaçları karşılayan yeterli bir kavrayış sunamamaktadır. ikisi de sanığın suçluluğuna dair varsayımın 2 ayrı kutbunu meydana getirir. bugünkü ceza muhakemesi anlayışında ise sanık ne peşinen suçludur ne de baştan beri masumdur. sanık suçluluğundan şüphe duyulan kimsedir. ortada durur.

  (bkz: suçsuzluk karinesi)

  aynı pattern'i her sosyal bilimler ürününe uygulamak da mümkün gibi gözüküyor. örneğin, kriminolojideki nature ve nuture uygulamaları, ikisi de birbirine zıt kutuplarda durmaktadır ve günümüzde ikisinin sentezi bir karma görüş baskın olarak onaylanmaktadır. ırkçılık ve ırkçı eylemler, aşırılıklar bir kutupta dururken azınlıklar ve azınlık hakları diğer kutbu meydana getirir. azınlıklar konusunda ise bence henüz orta yol bulunmuş değil. kadın düşmanlığı bir kutbu oluştururken feminizm diğer kutbu karşılar ve yine henüz orta yola gelindiğini söyleyemeyiz.

  bunun gibi, tarihsel süreçte birbiri ardına gelen fenomenlerle oluşan gelişimleri isimlendirmiş bir sosyal bilimci mutlaka vardır, olmalı. benden önce mutlaka biri düşünmüştür. adı ne ulan bunun, niye bulamıyorum, ben mi koyayım?