şükela:  tümü | bugün
 • incil'de hristiyanlık ile ilgili olarak bir din olgusu olarak bahsedilmemekle birlikte, din olgusuna ve din adamlarına da karşı çıkılır. isa mesih'e kurulan tuzaktaki en büyük payda din adamlarınındır çünkü isa mesih'in din adamları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ve hikmetli sözleri onları oldukça rahatsız etmiş ve o güne kadar kurdukları sahte düzen için bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. yeni ahit (incil)'de bir kaç ayet ile örnek verilecek olursa;

  --- spoiler ---

  uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha da ağır olacaktır. (luka, 20: 46-47)

  isa onlara (ferisilere ve din adamlarına) şöyle cevap verdi:... siz tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan geleneğine uyuyorsunuz... böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız geleneklerle tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz." (markos, 7: 6-13)

  "ama vay halinize, ey ferisiler! siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de, adaleti ve tanrı sevgisini ihmal edersiniz. ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekirdi. vay halinize, ey ferisiler! havralarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. vay halinize! insanların, farkında olmadan üzerlerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz." (luka, 11: 42-44)

  ... "sizin de vay halinize, ey din bilginleri!" dedi. "insanlara taşınması güç yükler yüklersiniz, kendiniz ise bu yükleri kaldırmak için bir tek parmağınızı kıpırdatmazsınız. (luka, 11: 46)

  vay halinize!.. vay halinize, ey din bilginleri! bilgi kapısının anahtarını alıp götürdünüz. kendiniz bu kapıdan girmediniz, girmek isteyenlere de engel oldunuz." (luka, 11: 52)
  --- spoiler ---

  yani görüldüğü üzere bugün katoliklerin inancı (papazlar, rahibeler, onların aracılığıyla günah çıkarma) kendi inanç sistemlerinin temelini oluşturan kutsal kitapları incil ile bir kaç benzerlik dışında hiç bir bağlantı göstermez. inanç sistemi olarak sadexe incili yol gösterici olarak gören hristiyanlık mezhebi protestanlardır.
 • toplumların yozlaşması üzerine bir yazı okurken karşılaştığım bir incil referansında
  bu konu hakkında matthew/22 şöyle söyler,

  lanetlenin sizler . dini yasaların öğreticileri(din adamları) ve ferisiler, ikiyüzlüler! sizler beyazlara boyanmış dışarıdan bakıldığında güzel görülen mezarlara (lahit) benzersiniz fakat içerisi yalnızca insan kemikleriyle ve tamamen pislik ile doludur.
  dışarıdan insanlara doğru ve erdemli görülebilirsiniz fakat içinizde ikiyüzlülük ve günahın kötülüğünden başka bir şey yoktur.