1. kitapta "yehûdiler, hahamların bozuk inanışlarını yaymağa" çalışan insanlar olarak tanımlanmıştır.
  2. vehhabiliğin kurucusu abdülvehhab necdi nin ingiliz istihbratınca angaje edildiğini ve vehhabiliğin kurdurulduğunu iddia eden-büyük olasılıkla hüseyin hilmi ışık beyin elinden çıkmış- dezinformasyon şaheseri bir kitaptır.

    kitapta vahim tarihi yanşışlıklar bulunduğunu hissetmekteyim.ne hempher denen şahsa ait bir bilgi ne de bu itirafların nereden alındığıyla ilgili bir kaynak var.
  3. kaynakların güvenilirliği meçhul olmakla birlikte, ingiliz sömürgeler bakanlığında oluşturulan bir birim hakkında yazılanların ilgi çekici olduğu kitap.

    ''elimden tutarak, nâzırlığın bir odasına götürdü. bu odada çok câzib bir şeyle karşılaşdım: yuvarlak bir masanın etrâfında (10) adam oturuyordu. onların birincisi, osmânlı pâdişâhının kıyâfetinde idi. türkçe ve ingilizce biliyordu. ikincisi, istanbuldaki şeyhul-islâmın kıyâfetinde idi. üçüncüsü, îrân şâhının kıyâfetinde idi. dördüncüsü, îrân serâyındaki vezîrin kıyâfetinde idi. beşincisi, şî’îlerin tâbi’ olduğu necefdeki en büyük âlimin kıyâfetinde idi. bu son üç kişi, farsça ve ingilizce biliyorlardı. bu adamların her birisinin yanında, onların söylediklerini yazmak için, birer kâtib bulunuyordu. bu kâtibler aynı zemânda, bu adamlara, câsûsların istanbul, îrân ve necefdeki, onların aslları olan beş kişi hakkında topladıkları ma’lûmâtı bildiriyorlardı.

    sekreter: (bu beş kişi, oralardaki beş kişiyi temsîl ederler. onların ne düşündüklerini anlamak için, aslları gibi yetişdirdik. biz istanbul, tahran ve necefdekilerle alâkalı elimize geçen bilgileri, bunlara bildiriyoruz. bunlar da, kendilerini oradakilerin yerinde kabûl eder. biz onlara soruyoruz, onlar da bize cevâblandırıyor. bizim tesbîtimize göre, buradakilerin cevâbları, oradakilerin cevâblarına yüzde yetmiş mutâbıkdır.''
  4. eser incelenince biraz anakronizm kokmakta olduğu izlenimi de bırakmaktadır...
  5. kitabın ismi "ve ingilizlerin islam düşmanlığı" diye devam eder.dili biraz ağır olan,fakat en az bir kere okunmasını şiddetle tavsiye ettiğim kitaptır.

ingiliz casusunun i'tirafları hakkında bilgi verin