1. strüktür = structure (toprağın iç yapısı)
    enternasyonal = international (halbuki (bkz: beynelmilel))
    tekstür = texture (toprağın taneliliği)
  2. schedule = şedül
    fabrikalar bayılıyor bu tür kelimelere. teknik şedülleri yolladık falan diyorlar, gülmeden kapatamıyorsun telefonu.
  3. meeting --> miting

    hoş, bazı kendilerini çok "evropai" gören işinsanlarınca (genelde ajanslarda ya da plazalarda olan türlerce) öyle kelimeler kullanılıyor ki, miting neredeyse öz türkçe gibi geliyor kulağa.