• virusların üremeleri sırasında hücrenin sitoplazmasında oluşturdukları inklüzyon cisimcikleri kültür ortamında virus üremesi olduğunun bir işaretidir. inklüzyon cisimcikleri viral çoğalma ürünlerinin toplandığı bölgelerdir ve klinik örneklerde bu cisimciklerin gösterilmesi histolojik boyalarla boyanarak ışık mikroskobunda 100x objektifle inceleme suretiyle yapılır.

    birçok virus asidofilik (pembe-kırmızı renkte) inklüzyon oluştururken, bazıları bazofilik (mavi-mor) renkte inklüzyonlar oluştururlar