şükela:  tümü | bugün
55 entry daha
 • uluslararası insan hakları yasasının atıfta bulunduğu insan hakları şunlardır:

  - equality of rights without discrimination (ayrımcılık olmaksızın hak eşitliği),
  - life (hayat),
  - liberty and security of person (kişi özgürlüğü ve güvenliği),
  - protection against slavery (köleliğe karşı koruma),
  - protection against torture and cruel and inhuman punishment (işkenceye ve acımasız ve gayriinsani cezalara karşı koruma),
  - recognition as a person before the law (kanun önünde bir kişi olarak tanınma),
  - equal protection of the law (eşit kanuni koruma),
  - access to legal remedies for rights violations (hak ihlallleri karşısında yasal çözümlere erişim),
  - protection against arbitrary arrest or detention (keyfi tutuklama ve gözaltına karşı koruma),
  - hearing before an independent and impartial judiciary (bağımsız ve tarafsız hakimler önünde savunma),
  - presumption of innocence (masumiyet karinesi),
  - protection against ex post facto laws (makabline şamil kanunlara karşı koruma),
  - protection of privacy, family, and home (gizliliğin, ailenin ve evin korunması),
  - freedom of movement and residence (seyahat ve ikamet özgürlüğü),
  - seek asylum from persecution (eziyet karşısında sığınma aramak),
  - nationality (milliyet),
  - marry and found a family (evlenme ve aile kurma),
  - own property (mülk edinme),
  - freedom of thought, conscience, and religion (düşünce, vicdan ve din özgürlüğü),
  - freedom of opinion, expression, and the press (fikir, ifade ve basın özgürlüğü),
  - freedom of assembly and association (toplantı ve dernekleşme özgürlüğü),
  - political participation (siyasi katılım),
  - social security (sosyal güvenlik),
  - work, under favorable conditions (olumlu şartlar altında çalışmak),
  - free trade unions (özgür ticari sendikalar),
  - rest and leisure (dinlenme ve boş zaman),
  - food, clothing, and housing (yiyecek, giyecek ve barınma),
  - health care and social services (sağlık ve sosyal hizmetler),
  - special protections for children (çocuklar için özel korumalar),
  - education (eğitim),
  - participation in cultural life (kültürel hayata katılım),
  - a social and international order needed to realize rights (hakların gerçekleştirilebilmesi için gereken sosyal ve uluslararası düzen),
  - self-determination (kendi kaderini tayin),
  - humane treatment when detained or imprisoned (gözaltında ve hapiste iken insani muamele),
  - protection against debtor's prison (borçlu hapishanelerine karşı koruma),
  - protection against arbitrary expulsion of aliens (vatandaş olmayanların keyfi sınır dışı edilmelerine karşı koruma),
  - protection against advocacy of racial or religious hatred (ırki ve dini nefret savunuculuğuna karşı koruma),
  - protection of minority culture (azınlık kültürlerinin korunması).
 • dünya üzerinde an itibariyle yaşanmakta olan insan hakları ihlalleri konusunda güncel bilgiler ve ihlalleri önleme ve duyurma eksenli mücadeleler konusunda şu sitelere bakılabilir:

  http://www.crisisgroup.org/
  http://www.witness.org/
  http://www.reliefweb.int/
  http://www.genocidewatch.org/
  http://www.amnesty.org/
46 entry daha