şükela:  tümü | bugün
 • bir güç kaynağı olarak insan fikrinden yola çıkan sermayeye aracılık eden, çoğunlukla insana değil de sermayeye yarayacak yönetim biçimi benimseyen ya da benimsenmesi beklenen departman, bilim, oluşum, ya da kimilerine göre sanat(!).

  parasını çalıştığı şirketten alan bir kurum nasıl bağımsız ve tarafsız olarak yönetim sergiler sorusunu aklıma getiren bir departmandır ayrıca. nasıl ki denetim, iç kontrol birimleri için bu durum geçerli ise insan kaynakları yönetimi de bu çerçeveye dahil edilmelidir.

  bugüne kadar çalıştığım hiçbir işyerinde bana faydası olmamış departmandır. gözlemlediğim kadarı ile de hiçbir çalışana faydası olmadığı gibi zararı olmuştur. parasını ödeyene uşaklık yaparak sizin var olan haklarınıza yasaya uydurup tecavüz etmenin gasp etmenin yollarını ararlar aynı sermayenin avukatları ile birlikte. ay sonu bordronuzda mesai ücreti ödenmediği halde itinayla doldurulmuş mesai ücretlerinden, sözleşmenize size ödenecek maaşı yazmamalarından ve o sözleşmelerin tek taraflı olmasından bunu anlayabilirsiniz.

  sermaye sahibi kendileri gibi davranırlar hatta sermaye sahibinin aklında olmayan türlü şeytanlıkları bunlar çıkartıp önüne koyar ve uygulamaya almak için yetki isterler. size sinsice gülümserken kuyunuzu kazarlar haberiniz bile olmaz. işten çıkartırlarken sizi mesai bitimine 5 dakika kala ve genelde cuma günü (cumartesi çalışılmıyorsa) haberdar ederler. bundaki en büyük amaçları tantana olmasın, oldu bittiye gelsin, itiraz edilmesin ve sizden son dakikaya kadar en üst düzey çalışma performansınızda faydalanmaktır.
  kan emici yaratıklar gibidirler ya da efsanevi kulağınıza üfleyerek yiyen fareler gibi.

  yok performans görüşmeleri yok kişilik testleri kılıfları ile sözde sizin için kariyerinizin gelişmesinde etkin rol oynamak isterler ama amaçları bu değildir. sizi de kendileri gibi sermayenin zincirli tasmalı havlamayan köpeği yapmak isterler.

  bu mesleğe sahip dostlar alınmasın lütfen bunlar kişisel yaşanmışlıkların, yaşanmakta olanların ve muhtemelen yaşayacaklarımın sonucundaki hatıralarımdır. her insan kaynakları yönetimi böyle olur diye bir iddiam yok ama sermayeye olan göbek bağından dolayı böylesine yozlaşmış ve taraflı bir kurum çalışanının da uzun süre iyi niyetli kalması oldukça zor gözükmektedir.

  sermaye için gereken bu departmanların tamamen bağımsız kılınması ile belki tarafsızlıkları ortadan kaldırılabilir ve adını hak edecek şekilde insana faydalı bir hale gelebilir.

  bu olana kadar hayatta yapmayacağım işler listesinde en üst sıralarda bulunmaya ve çalışanları gözüme sahipleri adına kan emen ehlileştirilmiş yaratıklar olarak görünmeye devam edecektir.
 • değerli arkadaşlar merhabalar,

  10 yıla yakın türkiye iş hayatında insan kaynakları sektöründe deneyimli birisi olarak bir kaç şey söylemek istiyorum. bu sürenin büyük çoğunluğunda bir çok farklı sektördeki firmalara ik sistemleri kurdum ve yönettim. türkiye ile iş yapan tamamen yabancı firmalar da dahildir bu tecrübeye.

  tabii türkiye'de insan kaynakları uzmanlarına bir olumsuz ön yargı var. maalesef bu önyargıyı haklı çıkaracak bir çok veri de mevcuttur. çünkü türkiye'deki ik uzmanı olduğunu söyleyen kişilerin %80'i insan kaynakları yönetiminden bihaber. bugün barcelona'nın en önemli değeri insan kaynağıdır, abd ordusunun en önemli silahı yine insan kaynağıdır.

  basitçe, uzun olmadan ancak yine de detaylı bir şekilde insan kaynakları yönetimini soru-cevap şeklinde siz değerli 79 milyon 512 bin 843 kişiye anlatacağım.

  1-) insan kaynakları yönetimi nedir?
  insan kaynakları yönetimi, bir firmada organizasyonel ve stratejik yapısı gereği tüm insan kaynağını bulan, eğiten, geliştiren, yöneten, organize eden, yasal ve kanuni çerçeveler içerisinde çalıştıran, gerektiğinde işten ayrılış sürecini yöneten birimdir.

  2-) insan kaynakları uzmanı ne iş yapar?
  bir firmanın organizasyonel büyüklüğü ve iş yaptığı sektörün özelliklerine göre nitel ve nicel yapısı değişse de temelde, firmada çalışan tüm çalışanların oturduğu koltuğun ergonomik yapısından ay sonu alacağı maaşa kadar, eğitim ihtiyacından iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına kadar her türlü ama her türlü konuda yetki sahibi olur ve bire bir bu işleri yapar.

  3-) insan kaynakları departmanı ne kadar önemlidir?
  bir ik danışmanı olarak şunu söylemeliyim ki, bir şirketteki çaycısından genel müdürüne kadar herkes eşit öneme sahiptir. siz insanları önemlerine göre sıralayabilir misiniz? ben yapamam. ancak organizasyonel yapı açısından konuşmak gerekirse, bir firmada genel müdür'den sonra en önemli yapı elbette 'para' yı yöneten departmanlardır. bu anlamda satış ve finans departmanı en önemli departmanlar diyebiliriz. zaten objektif iş değerlemelerinde de bu iki departman en önemlileri olur. elbette şirketin yapısı, kültürü ve sektörün özelliklerine göre genel kaideyi bozmayan istisnalar mevcuttur. ancak ik açısından şöyle bir durum var. ik her departmanla ve her çalışanla irtibatta olması gerektiği için farklı bir öneme'e sahiptir.

  4-) insan kaynakları departmanı ne işe yarar?
  ne iş yaptığını yukarıda bahsettim ancak ne işe yarar kısmı tabi daha çok türk insanına göre bir soru. o yüzden 10 yıla yakın tecrübem neticesinde en çok çözdüğüm organizaysonel sorunları madde madde anlatayım. işte sağlam bir ik yapısı bu aşağıdaki sorunları çözer ve yaşanmasını engeller. aslında en nihayetinde insan kaynakları departmanı şirketin kârlılığını arttırmak için vardır.
  - firmanızda işten çıkış oranları yüksekse engeller
  - firmanızda çalışanlar mutsuzsa bu sorunu çözer
  - firmanızın sgk ve yasal anlamda bir çok sorunu varsa düzeltir.
  - firmanızın bütçenize göre norm kadro planlamasını yapar
  - firmanızda çalışan herkesin tüm iş analizlerini yapar ve doğru görev tanımları oluşturur. bu şekilde 'ahmet niye bu işi yapmıyor', 'zeynep ise niye bu işi yapıyor' gibi yapısal sorunları çözer.
  - firmanızda mesai saatleri konusu ve uygulanması hakkında şirket politikasına ayrkırı durumlar varsa bir standarta oturtur.
  - gerçek ik departmanları, firmanızdaki çalışanları hem mesleki hem de kişisel gelişimleri açısından geliştirir.
  - gerçek ik departmanları yaptıkları çalışmalarla, firmanızdaki çalışanların iş çıktılarına göre verimliliğini arttırır.
  - firmanızın tüm organizasyonel yapısını hem bugüne hem de geleceğe göre yapılandırır.
  - firmanızın gerçek, reel ve uygulanabilir misyon, vizyon, strateji ve kurum kültürünü oluşturur ve uygulatır.
  - firmanızdaki her çalışana ve pozisyona dair iş değerlemesi yapar.
  - firmanızın bütçesine göre, objektif kriterlere göre her pozisyona özel ücret ve maaş çalışması yapar. yani genel müdürünüz kafasına göre maaş veremez. bu şekilde adaleti sağlar
  - herkesin bildiği gibi, personel ihtiyacını en doğru bir şekilde kapatır.
  - genel anlamda insan kaynağınızı geliştirir.
  - firmanızın tüm kurumsal süreçlerini düzeltir ve bir standarta oturtur.

  bunun gibi yüzlerce yapısal sorumluluk yazabilirim..

  5-) `insan kaynakları yönetiminin değerleri (ilkeleri) nelerdir?`
  insan kaynaklarına ait 5 tane değer sayabiliriz. ik uzmanları bu değerlerler ile hareket etmeli ve bunu şirketlerinde uygulamalıdırlar.
  - eşitlik ilkesi
  - adalet ilkesi
  - rasyonellik ilkesi
  - şeffaflık ilkesi
  - insancıl davranış ilkesi

  6-) insan kaynaklarının fonksiyonları nelerdir?
  yukarıda detaylı bir şekilde yazdığım tüm sorumlulukları ik departmanı içerisinde birim birim ayırabiliriz. tabi bu ayırma firmanın büyüklüğüne göre derinleşebilir veya olabildiğince küçük bir kadro ile de yönetilebilinir.
  - organizasyonel ve stratejik yönetim : bir şirketin tüm organizasyonel yapısını, değerlerini, vizyon-misyon-strateji çalışmalarını, swot analizlerini, smart hedeflerini oluşturulur. tüm norm kadroyu planlanır.
  - iş analizi ve görev tanımları : organizasyonel yapıya göre detaylı bir iş analiz çalışmaları yapılır ve her pozisyona göre özgün görev tanımı oluşturulur.
  - işe alım sistemi kurma ve işe yerleştirme : norm kadroya göre tüm personel ihtiyacı tespit edilir. bu tespite göre şirkete özel tüm süreçleriyle (cv toplama, başvuru takip sistemi, cv havuzu, mülakat aşamaları, sınavlar, referans araştırmaları vb.) bir işe alım sistemi kurulur. doğru aday bulunur ve işe alım yapılır
  - maaş, bordro ve özlük sistemi : tüm yasal ve kanuni sistemler kurulur. çalışanların bordroları hazırlanır. izin vb sistemler oluşturulur.
  - eğitim geliştirme sistemi : eğitim ihtiyaç analizleri yapılır, şirket içi ve dışı eğitimlerle çalışanların verimliliğini arttırmak amacıyla çalışanların hem mesleki hem de kişisel yetkinlikleri geliştirilir.
  - performans değerlendirme sistemi : bir performans değerlendirme türüne göre firmaya özel performans sistemi kurulur.. temel amaç yine çalışanların sadakatini ve verimliliğini arttırmak
  - ücretlendirme ve iş değerleme sistemi : firmadaki tüm görev ve pozisyonlara göre iş değerlemesi yapılır. firma bütçesine göre maaş skalaları oluşturulur.
  - kariyer yönetim sistemi : firmada kariyer havuzu oluşturularak tüm yatay ve dikey terfi süreçleri bir sisteme bağlanır. yani bir çalışan bu firmada işe girdiğinde ne kadar, nasıl yükselebilir her şey şeffaf olarak tespit edilir.
  - kurum kültürü çalışmaları : tüm süreçler neticesinde firmanıza ait kurum kültürü çalışmaları sistemleştirilir.
  - çalışan memnuniyeti sistemi : anketlerle, görüşmelerle, performans ve eğitim sistemleri neticesinde ve gözlemler çalışan memnuniyet oranları tespit edilir ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılır

  basitçe ve detaylı olarak bunları söyleyebilirim. yeni ikcı arkadaşlarımız olsun, bu iş için üniversite seçimi yapmak isteyenler olsun ya da ik'ya önyargıyla bakan ve ya merak edenler olsun her türlü konuda tarafıma ulaşabilirsiniz.

  saygılarımla.....
 • karıncayı sikip belini incitmeme sanatı olarak değiştirilmesi gereken bölüm adı.
 • psikoloji mezunu bekar 40 yas ustu kadinlarin ik yoneticigine yukseltilmemesi gerekir bunu bilir bunu soylerim..alt kadrosuna da yazik tum sirket calisanlarina da..
 • genellikle açıköğretim mezunu, altında yüksek lisanslı ancak emre tabi tutulabilitesi olan menfaat düşkünü kişileri çalıştıran, patronlarla arsı sıkı fıkı, aşırı hırslı, kıskanç hatta hasis kadın modelinin yönettiği birimin işidir.her alanda adaylarda ilk önce aranan özellik fazla zeki ve partik olmamasıdır ki esas kızımızın bazı minicik eksiklikleri göze batmasın di mi ama...
 • iş tecrübesi ve kuvvetli iletişim isteyen meslek dalı. diğer türlü iki yıllık okulu bitirip, yönetici olmayı hayal etmek boştur. okulda öğretilenlerle iş hayatında yaşanılan arasında büyük uçurumlar var. çok okumak ve araştırmak esastır. kötü hırs sahibi olmak, bu mesleğin kalitesini düşürür. çalışan, insan kaynakları yönetmenine itimat etmeli ve ondan pozitif enerji almalıdır.
 • marmara üniversitesi almanca işletme ve işletme enformatiği bölümlerinde yücel yılmaz tarafından verilmektedir bu ders. yalnız manasız bir şekilde ingilizcedir. zaten bu bölümde hiçbir şeyi herhangi bir mantık kuralına oturtamadım ki ben. varsın bu ders de ingilizce olsun.
 • amacının insan kaynağı yaratmak mı yoksa insan kaynağını kurutmak mı olduğunu anlayamadığım,

  özellikle ders olarak verilen ama uygulamanın teoriye pek yaklaşamadığı kavramdır.
 • bir organizasyondaki veya şirketteki insan kaynaklarının iç ve dış gelişmelere uygun olarak ve etkili bir biçimde seçilmesi, oluşturulması, yerleştirilmesi, eğitilip geliştirilmesi ve kullanılması amacıyla gözden geçirilmesine, yapılandırılmasına ve değerlendirilmesine ilişkin tüm çalışmalardır. insan kaynağının planlanmasından motivasyona, oryantasyondan iş tanımlarının yapılmasına, ergonomiden personel ile ilgili her türlü kanuni işelmin yapılmasına kadar bir şirketin çalışanları ile akla gelebilecek her şey insan kaynakları yönetiminin alanına girmekte ve tüm bu uygulamalar insan kaynakları yöneticisinin sorumluluğu altında yapılmaktadır. her branştan pek çok üniversite öğrencisi veya mezunu bu alanda çalışmak için yanıp tutuşmaktadır. ayrica (bkz: insan kaynaklari), (bkz: human resources)
 • şirketlerin kendilerine ayrılan özel odalarında akşama kadar oturup kendilerine gelen cv'lerin çıktılarını alırlar,dosyalarlar,
  zaman zaman mülakat yaparak çalışıyor görünürler,ha çalışanları yokmudur vardır tabii ki o ayrı,
  ama bu bir elin parmaklarını geçmez