şükela:  tümü | bugün soru sor
 • insan hakları hukuku'ndan kopan ayrı bir hukuk dalıdır. olağanüstü dönemdeki* insan hakları ihlali, bu hukuk dalının konusunu oluşturmaktadır.
  (bkz: humanitarian law)
 • istanbul üniversitesi hukuk fakültesinde semih gemalmaz tarafindan 3. sinifta ders olarak okutulan ve böylelikle mezun olabilme ihtimalini bir o kadar azaltmis olan hukuk dali!
 • sözlüğü de var. (bkz: insancıl hukuk sözlüğü) (bkz: dictionnaire pratique du droit humanitaire) (bkz: francoise bouchet saulnier) (bkz: iletisim yayinlari)

  ayrıca tabi* (bkz: secimlik ders olarak insancil hukuk)

  insancil hukuk

  kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara (çarpışan veya siviller) yapılması gerekli olan asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olarak ifade edilebilecek ders kapsamında, söz konusu hukuka, savaş yapma hakkı (ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir. bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

  http://www.istanbul.edu.tr/…ukuk/lisans_egitimi.htm
 • uluslararasi insancil hukuk denince akla en basta cenevre sozlesmesi gelmeli.

  hatta: (bkz: cenevre sozlesmesi/#17892113)
 • sanırım bu konu hakkında türkiye'de yüksek lisans eğitimi veren tek kuruluş harp akademileri'dir.
 • savaş hukuku veya silahlı çatışma hukuku olarak da bilinen hukuk dalıdır. insancıl hukuk temel çerçevesini oluşturan anlaşmalar 1949 tarihli cenevre sözleşmeleri (4 adet) ve bunlara ek 1977 tarihli iki protokoldür.

  birinci cenevre sözleşmesi - harp halindeki silahlı kuvvetlerin hasta ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahına ilişkin sözleşme.
  ikinci cenevre sözleşmesi - silahlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yaralı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahına ilişkin sözleşme.
  üçüncü cenevre sözleşmesi - harp esirlerine yapılacak muameleye ilişkin sözleşme.
  dördüncü cenevre sözleşmesi - harp zamanında sivillerin korunmasına ilişkin sözleşme.
  uluslararası silahlı çatışma kurbanlarının korunmasına ilişkin cenevre sözleşmelerine ek ı. protokol
  uluslararası nitelik taşımayan silahlı çatışma kurbanlarının korunmasına ilişkin cenevre sözleşmelerine ek ıı. protokol
 • humanitarian law, the law of armed conflict veya law of war denebilir. genel olarak hepsi aynı kapıya çıkıyor fakat benim okuduğum disiplindeki hocalar buna law of war demeyi kabul etmiyor, çünkü alanı sadece savaşı kapsamıyor artık, ya da sadece 'savaş' durumlarında uygulanmıyor. (iç savaşlar veya terör olayları mesela) . temel amacı savaşın araç ve metodlarını hukuk ile sınırlamaktır.
  humanitarian law ile ilgini bilmemiz gereken en önemli nokta jus in bello ile jus ad bellum arasındaki farktır. humanitarian law sadece jus in bello kısmıyla ilgilenir. jus ad bellum savaşa meydan veren sebeplerdir. mesela bir devlet hangi durumlarda güç kullanabilir; savaş açabilir. jus in bello'da ise bu safa geçmiştir artık. ortada bir savaş vardır ve yürütülen savaştaki araç ve metodarın sınırsız olmaması gerekir. jus in bello işte bunu regule eder. humanitarian law bu noktada devreye girer.
  artık herşey humanitarian law ile ilgilidir. bir savaş ne zaman başlar ne zaman biter, legal ve illegal savaşçılar kimlerdir, rehinelerin hakları nelerdir, sivillerin durumu ne olacaktır vb gibi. buraya kadar herşey normal. iki ülke savaşa girerse kurallar bellidir devletler bu kurallara uymakla yükümlüdür. ( teorik olarak konuştuğumu belirtmiş olayım) fakat uluslararası olmayan bir çatışma durumunda bu çatışmanın nasıl yürütüleceğini tam olarak nitelendirmez humanitarian law; çünkü anlaşmalara taraf olanlar sadece devletlerdir. mesela pkk ve türkiye çatışmasında pkk taraf devlet olmadığı için hiçbir kuralla bağlanamaz. yani tabi ki sivillerin korunması vb gibi durumlardan bahsetmiyorum. bunların ihlal edilmesi her şekilde suç zaten. bir çatışma durumunda sadece türkiye'nin bağlanması gibi bir durum tabi ki kabul edilemez. devamı yarın gelecek...
 • 1899 1907 lahey sözleşmeleri
  1949 cenevre sözleşmeleri ve ek protokolleri ile düzenlenmiştir

  insancıl hukuk sadece devletleri değil hem devletleri hem bireyleri bağlayıcı özelliğe sahiptir