şükela:  tümü | bugün
 • yarı ömrü en uzun, yükselişi mortalite ile ilişkili, karaciğerde akut faz reaktanlarının sentezini arttıran, hipotalamik-pituiter-adrenal aksı uyaran hem proinflamatuar hem antiinflamatuar sitokindir.
 • etkisini bloklayan ajanlar menapoz sonrası osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılmaktadır.
 • (bkz: sars-cov-2)
 • insanda 26 kd molekül ağırlığında bir protein olan ıl-6, aralarında monosit, fibroblast ve endotelyal hücrelerin de bulunduğu birçok hücrenin uyarılması sonucu sentez edilerek ortama salınmaktadır. ıl-6 başlangıçta b-hücre farklılaşma faktörü olarak tanımlanmıştır çünkü aktive b-hücreleri tarafından antikor salınmamı uyarır. son yıllarda ıl-6'nm sitotoksik t hücreleri megakaryositler ve diğer hemopoetik hücreler üzerinde proliferasyon ve farklılaşma sağlayıcı etkileri yanında, hepatik akut faz proteinlerinin ve plazma hücreleri tarafından immünglobulinlerin yapımının uyarımına neden olduğu
  bildirilmiştir.
 • interlökin-6'a karşı geliştirilmiş monoklonal antikorlar:

  1- tocilizumab

  2- sarilumab'dırlar.