*

şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: irembagi)
 • kısaca irem olarak adlanabilir olan bağ..
  şeddadın irem bahçeleri.. (bkz: irem)
 • şeddad adındaki padişahın cenneti taklit ederek yaptırdığı bahçe, cennet bağı.
 • upuzun sedir ağaçları ve sulama kanallarıyla şiraz'ın en turistik mekanı.
 • doğu mitolojisinde, tanrılık iddiasında olan şeddad bin âd'ın yemen dolaylarında kurduğu; ağaçlık, akarsuların çağladığı, çiçek bahçeli köşklerin bulunduğu yapay bir cennete olarak betimlenen yere denir.

  bir kıssaya göre; hûd peygamber zamanında âd kavminin reisi olan ve hûd peygambere inanmayan şeddâd bin âd’ın;

  “yâ hûd! senin ilahın o dünyada yaptığı cennetle öğünürse, ben de bu dünyada bir cennet yapayım ki, onun cennetinden daha şâhâne olsun” diyerek dünya servetini dökerek yaptırdığı bir bahçe olarak bilinir.

  (bkz: http://www.filozof.net/…ad-kimdir-ne-demektir-.html)

  kuran'da fecr suresi içinde; "yüksek sütunlar sahibi irem" olarak geçer.

  (bkz: http://www.turkcekuran.net/89-fecr-suresi/)

  irem bağı, içmek için bir araya gelenlerin tercihleri olarak içki konulu yazılan divan şiirlerinde de kullanılmıştır. nef'i tarafından yazılan bahar kasidesinde ise şöyle geçer:

  "erdi yine ürd-i behişt, oldu hevâ anber-sirişt
  alem behişt-ender-bihişt, her kûşe bir bağ-ı irem"

  günümüz türkçesi ile;

  "yine nisan ayı geldi; hava anber kokularına büründü.
  âlem cennet içinde cennet oldu. her köşe bir irem bahçesine döndü". anlamındadır.

  (bkz: https://aliok.wordpress.com/…-kasidesi-eski-alfabe/)
 • bağ-ı irem. doğu mitolojisinde, tanrılık davası güden şeddad bin âd'ın yemen dolaylarında kurduğu yapay cennet. içmek için bir araya gelenlerin tercihleri olan akarsuların çağladığı, ağaçlık, çiçek bahçeleri ve köşklerle bezeli kır ortamları için irem bağı denir. bâde (içki) konulu divan şiirlerinde, örneğin nef'î'nin bahar kasidesindeki âlem behişt-ender-behişt her kûşe bir bağ-ı irem benzeri dizeler çoktur.
  ---
  (alıntı: rakı ansiklopedisi)
 • tarikat falan değil. ayin de değil. gidip biraz spiritüel şeyleri araştırırsanız öyle olmadığını görürsünüz. ra bilgilerini okuyun anlarsanız gelin.
 • bir kavmin helakinin sebebidir.
 • (bkz: ilhan irem)