şükela:  tümü | bugün soru sor
  • robert bernosconi'nin metis yayınlarından çıkan, geniş bir ekip tarafından türkçeye kazandırılmış kitabı. locke,hegel, herder, sartre gibi filozofların, bu konudaki düşüncelerini, bu düşüncelerin üretim sürecini göz önünde bulundurarak ele alırken, aslında ırkçılık düşüncesinin bir yargıdan çok, kanıksanmış gizil bir düşünce olarak varolabildiğini açığa çıkarırken, mantık yürütmelerle, bu filozofların düşüncelerindeki alt metinleri de irdeliyor.
  • yaklaşık 1-1,5 yıl önce dücane cündioğlu'nun önerisiyle almıştım. ırkçılığın, köleciliğin ve sömürgeciliğin felsefi düzlemde kant, hegel sartre vb. filozofların cümlelerinin üzerinde yürüyerek tartışıldığı, ırkçılığın ve sömürgeciliğin doğuşunda ve bilimsel bir statü kazanmasında filozofların hiç de masum olmadığını gösteren şahane bir kitap bu.

    "ille de birisi ilk ırk teorisinin yaratıcısı olarak gösterilecekse, bu kişi alman filozofu ımmanuel kant olmalıdır..."

    "ırkların kaynaştırılması önerilmeli mi? ırklar birbiri içinde erimezler ve eritilmemelidirler. beyazlar alçalırlar. çünkü her ırk avrupalıların geleneklerine ve ahlaki değerlerine uyum sağlayamaz."

    ımmanuel kant