1. ...trajik olanın komik, komik olanın trajik olması...

    ...dolaylı yolla tiye alma...

    ...bilinçaltının oluşturduğu korkuç ilkel saplantı...
  2. örnek: yalnız'a "lar" takısı getirmek bir ironidir...
    ya da ironi bile değildir...
  3. voltaire'in yazılarında aşırı derecede fazla var, ironiyi kullanma işini abartmıştır kendisi...