şükela:  tümü | bugün soru sor
 • iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik

  madde 5- işverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve koruyucu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi, bu tedbirlerin uygulanması ve uygulamaların izlenmesi işlerini yürütmek üzere, işyerinin risk grubuna ve işçi sayısına göre bir veya daha fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmek ve bu görevlerin yapılması için gerekli yer araç-gereç ve personeli temin etmekle yükümlüdürler.

  ........../..........

  işverenler, işyerinde başka bir görevi yürüten mühendis veya teknik elemanı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olması şartı ile iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirebilirler. iş güvenliği uzmanlarının, bu yönetmelikte belirtilen görevlerinin eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri için bu konu ile ilgili yeterli çalışma süresi sağlanır.iş güvenliği uzmanları bu süre içersinde başka bir işle görevlendirilemezler

  ../..

  iş güvenliği uzmanının nitelikleri

  madde 7- iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir.

  sertifika sınıfları

  madde 8- iş güvenliği uzmanlığı sertifika sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

  a sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası:

  a) iş sağlığı ve güvenliği alanında en az üç yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile bakanlık iş sağlığı ve güvenliği merkezi müdürlüğünde iş sağlığı ve güvenliği alanında en az on yıl çalışmış mühendis veya teknik elemanlara istekleri halinde,

  b)kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak en az sekiz yıl görev yaptığını belgeleyen ve bakanlıkça açılacak sınavada başarılı olan mühendis veya teknik elemenlara,

  verilir

  sınavad başarılı olamayanlar ikinci kez sınava girme hakkına sahiptirler. ancak, ikinci sınavda da başarılı olamayanlar üçüncü kez sınava girebilmek için sertifika eğitim programına katılmak zorundadırlar.

  b sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası;

  kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektirde iş güvenliği ile ilgili olarak en az üç yıl görev yaptığını belgeleyen ve bakanlıkça açılacak sertifika eğitim proğramına katılan ve sınavda başarılı olmak kaydı ile a sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası verilir.

  c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası:

  bakanlıkça düzenlenen sertifika eğitim programlarına katılan ve eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan mühendis veya teknik elemanlara verilir.

  c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası ile en az üç yıl görev yaptıklarını belgeleyen ve bakanlıkça düzenlenen eğitime katılarak yapılacak sınavda başarılı olanlara b sınıfı iş güveliği uzmanlığı sertifikası verilir.

  iş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, 5 yıllık periyotlarla, bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur. bu eğitime katılmayan iş güvenliği uzmanlarının sertifikaları geçersiz sayılır.

  devamı

  http://www.alomaliye.com/…ligi_gorevli_muhendis.htm

  ayrıca daha sonra şöyle bir değişiklik yapılmıştır.

  bu yönetmelik kapsamındaki işyerlerinden 20/1/2006 tarihine kadar iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar için iş güvenliği uzmanlığı sertifikası şartı aranmaz.

  konu ile ilgili olarak tmmob nin itirazları da şu linktedir. http://www.maden.org.tr/…r/tmmob-calisma-is-guv.pdf
 • patronun islerin en cabuk ve en az maliyetle bitirilmesi azmi ile calisanlarin hayatlari arasindaki dengeyi bulmaya calisan insan modelidir olsa olsa.
 • fabrika veya atolye gibi 50 ve üzeri kişinin calıstıgı ortamlarda bulunması kanunen zorunlu olan kişileridir.
 • 27 kasım 2011 tarih ve 27768 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "iş güvenliği uzmanlarinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkinda yönetmelik" tanımlarında, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanları ( teknik öğretmen veya fen edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümü mezunları ) ifade eder.
  http://www.csgb.gov.tr/…/yonetmelikler/yonetmelik80

  4857 sayılı iş kanunu madde 81 doğrultusunda,
  işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;
  a) işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,
  b) bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,
  c) sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler.
  http://www.mevzuat.gov.tr/…liski=0&sourcexmlsearch=

  ilgili kanun ve yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde, 2020 yılına kadar iş güvenliği uzmanları istihdamının yüzde yüz tamamlanması hedeflenmektedir. bu bakımdan önümüzdeki dokuz yıllık süreçte iş güvenliği uzmanları oldukça popüler ve ihtiyaç duyulan kişiler olacaktır.
  (bkz: geleceğin mesleği)
  (bkz: buralar hep entry olacak)
 • işini yaptığı için onla bunla kavga etmek zorunda olan tek meslek sahibi
 • c sınıfı belge sınavı 24 aralık 2011 tarihinde ankarada yapılacak olan uzmanlık alanı
 • 24 aralik 2011 tarihindeki c sinifi belge sinavinin, sorulardaki anlatim bozukluklari nedeniyle iptal edilmesi beklenen uzmanlik alani.
 • mesleki tecrübe olmadan, taze mezunların kpss kursuna gider gibi gidip 15 gün kurs, 5 gün staj ve bir sınavla belge almasının önüne geçilmesi gereken unvan.

  neticede alınan sorumluluk oldukça büyük, ciddi bir iş kazası olduğunda polis geliyor, işçi dava açarsa ve siz söz konusu eksikliği işverene bildirmemişseniz mahkeme üstünüze sorumluluk yükleyebiliyor bu uğurda hapse girenler var ama bu arkadaşlar sahayı bilmedikleri için doğal olarak ciddi potansiyel tehlikeleri göremiyorlar ve kılın tüyün peşinde oluyorlar. üretim sektöründe ortamı bilmeden, işverenin para uğruna ne kurtluklar yapabileceği konusunda yeterince bilinçli olmadan bu işe girişilmemelidir.

  sanırım yeni kanun taslağında iki yıl iş tecrübesi şart koşuluyordu eğer bu şekilde olursa ortaya daha kaliteli bir iş güvenliği yönetimi çıkacaktır.
 • dünyada bir benzeri olmayan bir sistemle sınıflandırılan mühendislik. ülkede okulu yok, yüksek lisansı var.
  mühendislik şartı var ancak mühendis olmayıp da bu işi alası ile yapabilen insanlar var. bildiğim tanıdığım en bilgi sahibi, kendini bu işe adamış kişi bir doktor ama mühendis olmadığı için ünvanı alamıyor.

  ve c sınıfı uzmanlar, sadece mühendislik diplomasını haiz olup, uzman olabiliyorlar. daha önce ne tesis görmüşler ne de iş güv sistemleri hakkında bilgileri var. hiçbir deneyimleri yok. eşek gibi çalışıp, yönetmelik ezberliyorlar. sertifkayı alınca da "ah ben çok zekiyim" diyebiliyorlar.

  bu işin içinde senelerdir var olan insanlar biliyor ki, bu tür sınıflandırmadan sonra yönetime geçen "iş güvenlikçileri" kaza oranını %100 artırmış durumdalar.

  bu "uzmanlar" maalesef risk matrisi nedir adını bile bilmemenin yanı sıra, risk analizi ile iş emniyeti analizi arasındaki farkı bile açıklayamıyorlar. o nedenle tehlike ile risk arasındaki farkı sormaya korkuyorum bile.

  yazıklar olsun.

  çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı hatasını ne zaman kabul edip, geri çekilecek acaba? düzeltmeye çalıştıkça dibe batıyor bu sistem. olan yine işçiye oluyor.
 • iyidir güzeldir gereklidir ancak sadece mühendislik mezunlarının bu işin eğitimini ve dolayısıyla belgesini alabilmesi oldukça gariptir. çeko, ik, eğitim vb. alanlarda lisans veya yüksek lisans eğitimlerini almış bilfiil ik & eğitim birimlerinde çalışan ve işi gereği iş kazası, meslek hastalığı konularıyla alakalı olan kişiler bu iş için yetkin görülmezken herhangi bir mühendislik mezununun hangi eğitim ya da bilgisi dolayısıyla bu yetkinliğe direkt olarak sahip olduğu düşünülüyor bilemiyorum. tıp mezunlarının durumuna ise diyecek hiçbirşey yok.